Gå til indhold
Forside > Filer > Handicap > Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder

Medicinpædagogik
Isolerede sindslidende
Fremskudt sagsbehandling
Overgang fra barn til voksen - Samarbejdsmodellen
Afstemt pædagogik
Bilag til publikationen om AP Metoden
Indsatsteam - Forebyggelse af vold
I denne mappe lægges materiale til indsatsteam - støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse.
Styrket indsats
Metodemanualer, cases og skemaer til redskaberne Mestringsskema og Bröset Violence Checklist (BVC). De to redskaber bruges i kombination med hinanden, og understøtter arbejdet med at forebygge voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.
Styrket kvalitet i socialpsykiatrien
Mappe med filer til det samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien
Støtte til job
Sidst opdateret 23/06 2022