Gå til indhold
Forside > Filer > Handicap > Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder

Medicinpædagogik
Publikationer
Fremskudt sagsbehandling
Peer-støtte
Overgang fra barn til voksen
AP Metoden
Bilag til publikationen om AP Metoden
Indsatsteam - Forebyggelse af vold
I denne mappe lægges materiale til indsatsteam - støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse.
Styrket indsats
Metodemanualer, cases og skemaer til redskaberne Mestringsskema og Bröset Violence Checklist (BVC). De to redskaber bruges i kombination med hinanden, og understøtter arbejdet med at forebygge voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.
Styrket kvalitet i socialpsykiatrien
Mappe med filer til det samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien
Sidst opdateret 28/04 2021