Kapitel 8 Young-Bramham-Programmet

Materialer og ressourcer til kapitel 8 Young-Bramham-Programmet

Figur 8.1
Effektiv kommunikation

Tabel 8.1
Spørgeskema om sociale færdigheder

Tabel 8.2
Karakteristiske træk ved talen hos personer med ADHD

Tabel 8.3
Samtalefærdigheder

Tabel 8.4
Lyttefærdigheder

Tabel 8.5
At genkende følelser

Sidst opdateret 03/11 2016