Forside > Dynamiske lister > Testnyhedsliste

TestNyhedsListe

Dette er en testliste til den nye nyhedssektion
Vejledning til design og formidling af børne- og ungepolitikken

Vejledning til design og formidling af børne- og ungepolitikken

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med styringsgrundlag og tilrettelæggelse af politikudviklingen.

Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger

Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger

Demens, Plejeboliger, Pårørende og civilsamfund, Faglig ledelse og styring | 21/05 2015

Guiden beskriver en metode til at forebygge udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger. Målet er blandt andet at styrke plejecentrenes faglighed og refleksion, for dermed at give medarbejderne mulighed for at øge trivslen for beboere med demens.

Evaluering af VUM

Sagsbehandling, Faglig ledelse og styring, Alle projekter og initiativer | 20/08 2015

En ny evaluering af Voksenudredningsmetoden (april 2015) viser bl.a., at mange kommuner endnu ikke har implementeret metoden fuldt ud. Men metoden sikrer ensartet sprog og tilgang til borgernes udredning. Metoden understøtter også, at udredningen bliver målrettet og individuel.

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

Faglig ledelse og styring | 01/04 2013

Denne undersøgelse er en evaluering af ordningens implementering og anvendelse i kommunerne samt af brugernes, psykologernes og krisecentrenes oplevelse af, hvordan tilbuddet om psykologhjælp fungerer. Evalueringen er gennemført af Ankestyrelsen og SFI efter opdrag fra Socialstyrelsen og Social- og Integrationsministeriet.

Evaluering af "Fast tilknyttede læger på plejecentre"

Evaluering af "Fast tilknyttede læger på plejecentre"

Plejeboliger, Faglig ledelse og styring | 01/08 2014

Rapporten evaluerer et pilotprojekt med fast tilknyttede læger. Pilotprojektets formål var at forbedre kvaliteten i pleje- og behandlingsmæssige forløb for beboere på plejecentre via et tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale.

Dialog om tidlig indsats

Dialog om tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats, Faglig ledelse og styring | 13/05 2015

Denne pjece beskriver følgende bestemmelser i serviceloven omhandlende tidlig indsats: Mulighed for at udveksle oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde (§ 49 a) Fagpersoners skærpede underretningspligt og tilbagemelding til fagpersoner, der har underrettet (§ 153 og § 155 b).

Vejledning til vurdering af metodevalg ved sagsfordeling

Vejledning til vurdering af metodevalg ved sagsfordeling

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med arbejdstilrettelæggelse og fordeling af sager.

Vejledning til udarbejdelse af strategi for faglig udvikling

Vejledning til udarbejdelse af strategi for faglig udvikling

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med læring og faglig udvikling.

Vejledning til udarbejdelse af serviceniveau.

Vejledning til udarbejdelse af serviceniveau.

Faglig ledelse og styring | 19/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og fastlæggelse af serviceniveau.

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Faglig ledelse og styring | 19/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen.

Vejledning til udarbejdelse af indhold i børne- og ungepolitikken

Vejledning til udarbejdelse af indhold i børne- og ungepolitikken

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med styringsgrundlag og tilrettelæggelse af politikudviklingen.

Vejledning til udarbejdelse af arbejdsgange

Vejledning til udarbejdelse af arbejdsgange

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledning i kommunens arbejde med arbejdstilrettelæggelse og sagsbehandling.

Vejledning til tematiseret ledelsestilsyn

Vejledning til tematiseret ledelsestilsyn

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med opfølgning og ledelsestilsyn.

Vejledning til rolle- og ansvarsfordeling i arbejdet med serviceniveau

Vejledning til rolle- og ansvarsfordeling i arbejdet med serviceniveau

Faglig ledelse og styring | 19/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og fastlæggelse af serviceniveau.

Vejledning til resultatdokumentation

Vejledning til resultatdokumentation

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med opfølgning på resultater.

Vejledning til overvejelser om modtagere af ledelsesinformation

Vejledning til overvejelser om modtagere af ledelsesinformation

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med ledelsesinformation og modtagere af ledelsesinformation.

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med understøttelse af organisering og tværfagligt samarbejde.

Vejledning til målgruppeklassifikation

Vejledning til målgruppeklassifikation

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med opfølgningen på indsatser.

Vejledning til målgruppeklassifikation

Vejledning til målgruppeklassifikation

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med opfølgningen på indsatser.

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med opfølgning og ledelsestilsyn.

Vejledning til interessentanalyse og involveringsplan

Vejledning til interessentanalyse og involveringsplan

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring som er udviklet i samarbejde med Deloitte og KLK i 2015. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med styringsgrundlag og tilrettelæggelse af politikudviklingen.

Vejledning til indsamling af ledelsesinformation

Vejledning til indsamling af ledelsesinformation

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med indsamling af ledelsesinformation.

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Faglig ledelse og styring | 19/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og sikring af implementering og forankring.

Vejledning til implementering af serviceniveau

Vejledning til implementering af serviceniveau

Faglig ledelse og styring | 19/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og fastlæggelse af serviceniveau.

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Faglig ledelse og styring | 25/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med formidling af ledelsesinformation.

Vejledning til dannelse og anvendelse af netværk

Vejledning til dannelse og anvendelse af netværk

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med understøttelse af organisering og tværfagligt samarbejde.

Vejledning til at skabe rammerne for faglig sparring

Vejledning til at skabe rammerne for faglig sparring

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med læring og faglig udvikling.

Vejledning til at skabe rammerne for faglig sparring

Vejledning til at skabe rammerne for faglig sparring

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med pejlemærker for faglig udvikling.

Vejledning til at skabe et fælles afsæt for god faglig praksis

Vejledning til at skabe et fælles afsæt for god faglig praksis

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med organisering, tværfagligt samarbejde og forskellige organisationsformer.

Vejledning til ansvars- og rollefordeling for linjeledelsen

Vejledning til ansvars- og rollefordeling for linjeledelsen

Faglig ledelse og styring | 18/11 2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med organisering, tværfagligt samarbejde og forskellige organisationsformer.

Viser 1-30 af 113. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4
Sidst opdateret 12/11 2015