Gå til indhold

Nyheder

20/09 2022

Ekstra kurser i efteråret til ansatte i socialpsykiatrien

Nu udbydes ekstra praksiskurser og videnskurser til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Meld dig til og styrk dine kompetencer i emner som recovery, sundhed, beskæftigelse, civilsamfund og forebyggelse af ensomhed. Du kan også opdatere din viden om misbrugsproblemer, helhed i indsatsen og borgerens progression.

20/09 2022

Udbud: Kampagne om lettere webadgang til kommunen

ANNULLERET: En kampagne skal informere børn og unge om en ny lettilgængelig og børnevenlig indgang på kommunernes hjemmesider. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 19. oktober 2022. Tilbudsfrist: 24. november 2022.

16/09 2022

Initiativer skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen sætter nu en række initiativer i gang for at styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Blandt initiativerne er et handicapsagsbarometer, kompetenceudvikling, udvikling af en model for styrket samarbejde og tillid og et styrket tilsyn med kommunerne.

15/09 2022

Kom til superbrugerseminar i ICS

Er du leder eller superbruger i enten ICS eller DUBU? Eller arbejder du med udredningsværktøjet? Så er vores superbrugerseminar en oplagt mulighed for at få ny viden og inspiration. Seminaret kan her i 2022 igen holdes fysisk. Vel mødt på Comwell Kolding den 17. november!

15/09 2022

Tilmeldingen til VISO-konferencen 2022 er åben

Meld dig til og hør psykologen Dorthe Birkmose tale om motivation og filosoffen Søren Engelsen om etik, når VISO holder konference i Nyborg den 6. december. På programmet er også 14 forskellige videnssessioner, hvor VISO-specialister og andre eksperter fortæller om aktuelle socialfaglige temaer.

15/09 2022

Status på de reviderede magtanvendelsesregler

Generelt oplever ledere og medarbejdere på ældre- og handicapområdet, at magtanvendelsesreglerne giver det nødvendige handlerum. Men gråzoner giver anledning til tvivl om ansvar og beføjelser. Det fremgår af en delevaluering, der også viser, at antallet af indberetninger – som forventet - er steget.

13/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal understøtte, at unge med handicap får en bedre overgang til voksenlivet. Ansøgningsfrist: 1. november 2022 kl. 12.00.

13/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022 kl. 12.00.

13/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Der er udmeldt en ansøgningspulje om videreudvikling af en skoleindsats for 9-14-årige børn med voldsom eller aggressiv adfærd. Der er fokus på forløb for både klassen og forældre. Ansøgningsfrist: 1. november 2022 kl. 12:00.

09/09 2022

Koordinerede indsatser hjælper familier med børn med handicap

Vil I hjælpe familier med børn med handicap til bedre trivsel med en helhedsorienteret og koordineret indsats? Socialstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der vil implementere en af de to modeller ”Én familie – én indgang” eller ”Sammen om familien”. Ansøgningsfrist: 25. oktober 2022.

09/09 2022

Hjælp gravide med et skadeligt forbrug af rusmidler og deres børn

Det kan påvirke barnet alvorligt, hvis moren har et skadeligt forbrug af alkohol, stoffer eller medicin under graviditeten. Socialstyrelsen udgiver to forløbsbeskrivelser til kommunerne med anbefalinger til, hvordan de bedst kan tilrettelægge indsatsen for både kvinder og børn.

08/09 2022

Brugen af velfærdsteknologi til børn og unge

Børn og unge, der har et handicap, kan have stor gavn af forskellige teknologier. Men den hastige udvikling gør det krævende for fagpersoner at følge med. En ny udgivelse giver indblik i området og understreger ledelsens rolle for en åben tilgang til samspillet mellem velfærdsteknologi og den socialpædagogiske indsats.

08/09 2022

Socialstyrelsen er klar til at understøtte et fortsat fald i antallet af borgere i hjemløshed

VIVEs nye kortlægning af hjemløsheden i Danmark viser, at antallet af borgere i hjemløshed er faldet med 10 procent fra 2019 til 2022. Socialstyrelsen er klar til at understøtte den positive udvikling på hjemløshedsområdet med et justeret og mere målrettet rådgivningskoncept til landets kommuner og §110-boformer.

08/09 2022

Vær med til at udvikle indsats for unge med komplekse problemer

I en ny ansøgningspulje kan I være med til at videreudvikle et intensivt forløb for unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd. Kom til informationsmøde 19. september, og hør mere om puljen, og hvordan I søger om at være en del af initiativet.

08/09 2022

Lær at vurdere risikoen for vold og trusler

Er du via dit arbejde i kontakt med borgere, der udøver vold i nære relationer, eller som selv er udsat for den? Socialstyrelsen tilbyder undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. Forløbet giver dig kompetencer til at vurdere trussels- og sikkerhedsniveauet i det enkelte tilfælde.

07/09 2022

Styrk sagsbehandlingen i børne- og ungesager

Ønsker I mere kvalitet i sagsbehandlingen på udsatte børne- og ungeområdet i jeres kommune? Den Permanente Task Force på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen på baggrund af den enkelte kommunes egne styrker, udfordringer og potentialer. Ansøgningsfristen er 1. december 2022.

02/09 2022

Social- og beskæftigelsesindsatsen går hånd i hånd

Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en vigtig fælles opgave i at understøtte at social- og beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad bliver set som hinandens forudsætninger, og styrker derfor nu samarbejdet om opgaven.

02/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber. Socialstyrelsen udvikler en ny indsats til målgruppen og inviterer kommuner og samarbejdspartnere fra civilsamfundet med i et partnerskab om at modne og tilpasse indsatsen. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022 kl. 12.00.

02/09 2022

Konference: Frivillighed 2022

Samspillet mellem civilsamfund og kommunerne er omdrejningspunktet for frivillighedskonferencen, der er i år løber af stablen 2. november i Odense. Meld dig til, hør oplæggene om aktuelle temaer og tag del i debatten om inklusion, velfærd og sociale problemstillinger.

01/09 2022

Høring: Kommende VISO-udbud om NCL-diagnoser

Vil du som mulig tilbudsgiver eller fx bruger-/interesseorganisation give input til VISOs udbud vedrørende NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)? Så deltag i vores høring, der åbner 14. september. Udbuddet forventes annonceret i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023.

Viser 21-40 af 1000. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 50
Sidst opdateret 14/10 2021