Gå til indhold

Nyheder

02/06 2022

Den gode anbringelse

Hvad kendetegner den gode anbringelse, og hvad skal man sætte fokus på for at videreudvikle kvaliteten på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder? Det er omdrejningspunktet for en ny udgivelse fra Socialstyrelsen, der bl.a. fremhæver betydningen af gode relationer og opbakning til skolelivet.

31/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Modning af ambulant, kommunal indsats til voldsudsatte

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal videreudvikle en model for en ambulant indsats til voldsudsatte, der i dag ikke opsøger hjælp eller ikke får den rette støtte. Puljen kan søges af kommuner. Ansøgningsfrist: 11. august 2022 kl. 12.00.

31/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Demensvenlige tiltag, herunder boformer

Der er udmeldt en ansøgningspulje til lokale, regionale eller landsdækkende aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Puljen har fokus på at understøtte demensvenlige fysiske rammer. Ansøgningsfrist: 10. august 2022 kl. 12:00.

30/05 2022

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

Indsatsmodellen ’Social støtte i overgang til og fastholdelse i job’ skal udbredes, og Socialstyrelsen søger i den forbindelse en udbyder, der kan undervise i metoden CTI (Critical Time Intervention). Tilbudsfristen er den 19. august 2022.

30/05 2022

Tre undersøgelser om vold i nære relationer

Socialstyrelsen har netop udgivet tre rapporter med forskellige perspektiver på vold i nære relationer. Undersøgelserne viser bl.a., at volden ofte finder sted over mange år, og at mange, der udsættes for vold, samtidig har andre sociale problemer.

24/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Netværksskabende aktiviteter for plejefamilier og/eller anbragte børn

Der er udmeldt en ansøgningspulje til aktiviteter, der kan styrke netværket for plejefamilier og/eller anbragte børn. Ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12:00

23/05 2022

På vej mod en specialeplanlægning på socialområdet

Social- og Ældreministeriet har offentliggjort afrapporteringen af evalueringen af det specialiserede socialområde sammen med et nyt politisk udspil. Socialstyrelsen har bidraget til evalueringen med en model for en specialeplanlægning, der skal bidrage til at sikre, at der er de højt specialiserede indsatser til rådighed, der er behov for.

23/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at yde støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp i 2022 og 2023. Ansøgningsfrist: 17. august 2022 kl. 12:00.

23/05 2022

Se eller gense webinaret ”Fra borgerinddragelse til partnerskab”

Brugen af Åben Dialog har forandret arbejdet med borgernes sager i Høje Taastrup Kommune. Det blev der fortalt om på Socialstyrelsens webinar 21. april 2022, hvor der var fokus på at tage skridtet fra inddragelse i egen sag til fælles kvalitetsudvikling. Nu er hele webinaret tilgængeligt på video.

19/05 2022

Udbud: VISOs ydelser på KaS-området

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser indenfor for KaS - Koordinering af Specialrådgivning, der omfatter seks målgrupper på handicapområdet. Tilbudsfrist: 17. juni 2022.

Viser 21-30 af 1000. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 100
Sidst opdateret 14/10 2021