Gå til indhold

Webinarrække: Fra forskning til praksis

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv samler og formidler aktuel viden om udsatte børn, unge og deres familier. Se eller gense videnscenterets webinarer fra 2021.

Er du interesseret i at få indblik i en række centrale forskningsprojekter om udsatte børns og familiers liv, kan du se eller gense de første fem webinarer i videnscenterets webinarrække ”Fra forskning til praksis”.

Webinarerne blev afholdt af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i perioden september – december 2021 og er stadig tilgængelige på VIVE’s hjemmeside.

Webinarerne kan ses uafhængigt af hinanden.

Se introduktionen nedenfor, og find materialer og links til de enkelte webinarer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Effekter af indsatser på anbringelsesområdet

Hvorfor er det så svært at måle effekter på anbringelsesområdet? Det er udgangspunktet for en diskussion i dette webinar, som præsenterer resultater fra to analyser, der alligevel gør et forsøg.

Den ene ser på foranstaltninger til børn i familiepleje. Det kan være støtte direkte til barnet eller til plejeforældrene. Hvilken betydning har denne støtte for børnenes trivsel? Forskningen finder blandt andet positive effekter på børnenes trivsel, når plejeforældrene modtager psykologbaseret supervision, samt et fald i hyperaktive problematikker, når børnene får specialundervisning i skolen.

Hent analysen om indsatser på VIVE's hjemmeside 

Den anden analyse måler, hvad det betyder for anbragte børns skoleresultater, om de er i familiepleje eller på institution. Analysen viser blandt andet, at børn i familiepleje i højere grad fortsætter på ungdomsuddannelse, alene fordi de er i familiepleje frem for på institution.

Hent analysen om skolegang på VIVE's hjemmeside

Webinaret blev afholdt d. 15. september 2021.

Se webinaret Effekter af indsatser på anbringelsesområdet hos VIVE 

Tidlige og forebyggende indsatser

Kommunernes arbejde med tidlige forebyggende indsatser for udsatte børn og unge er komplekst, viser evalueringer. Kommunerne kan omstille til en forebyggende praksis ved blandt andet at sætte ind tidligt i problemudviklingen og ved at tænke forebyggelse ind i alle led af sagsbehandlingen.

Det kan omfatte mange aktører på tværs af myndigheds-, udfører- og almenområdet. Vi ved, at det tværfaglige samarbejde er vigtigt i forhold til en helhedsorienteret vurdering af barnets og familiens behov.

Vi ved også, at en systematisk, tværfaglig udredning, der inddrager alle relevante faggrupper, er vigtig, både når man iværksætter tidlige indsatser og børnefaglige undersøgelser og kontinuerligt gennem sagsforløbet.

Afsættet for oplægget er en rapport om erfaringerne fra 18 kommuner og et inspirationskatalog, der ligger i forlængelse af rapporten. Begge er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen i 2020.

Hent rapporten om kommunernes erfaringer   

Hent inspirationskatalog om tidlig forebyggende indsats 


Webinaret blev afholdt d. 7. oktober 2021.

Se webinaret Tidlige og forebyggende indsatser for udsatte børn og unge hos VIVE  

Børnefrikommuneforsøget – forandringsprocesser og virkninger

Målet med Børnefrikommuneforsøget har været at omlægge det børnesociale arbejde, så der bruges færre ressourcer på dokumentation og anden administration.

I stedet skal den nære relation til og inddragelse af familien opprioriteres sammen med hurtig og fleksibel sagsbehandling.

Evalueringen viser, at kommunerne faktisk er kommet langt. Sagsbehandlerne har meget mere tid med familierne end før. De kommer tidligere ind i sagen, de får hurtigere taget beslutning om indsats, og måden at arbejde på giver større gennemsigtighed i sagen for forældre og barn. Vi fortæller også om forudsætningerne herfor.

Hent evalueringen på VIVE's hjemmeside

Webinaret blev afholdt d. 27. oktober 2021.

Se webinaret Børnefrikommuneforsøget - forandringsprocesser og virkninger hos VIVE

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Hvad ved vi om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet i Danmark? Det er udgangspunktet for dette webinar, hvor fokus er på, hvilke faktorer der skaber kvalitet i sagsbehandlingens forskellige processer, og hvilke forhold der er af betydning, når sagsbehandlingen skal styrkes.

Overordnet handler kvalitet om bedst muligt at sikre børn og unges trivsel og udvikling via den socialfaglige praksis i sagsbehandlingen.

Oplægget kommer rundt om kvalitet i den faglige udredning, valg af indsats og opfølgning og belyser blandt andet også betydningen af ledelse og organisering i det tværfaglige samarbejde i sagsbehandlingen

Oplægget tager udgangspunkt i rapporten Kortlægning af viden om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. 

Hent kortlægningen om kvalitet i sagsbehandling

Webinaret blev afholdt d. 22. november 2021.

Se webinaret Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet hos VIVE 

Inddragelse af udsatte børn og unge i kommunernes sagsbehandling

I dette webinar præsenteres resultaterne fra en stor undersøgelse, som kortlægger fund og resultater vedrørende udsatte unges inddragelse i egen sag. Det giver et indblik i, hvad der karakteriserer de unge, som føler sig godt eller dårligt inddraget.

Der er udgivet en rapport om undersøgelsen, som er tilgængelig hos VIVE:

Læs mere og hent rapporten

Derudover hører vi om projektet Bedre Børneinddragelse, hvor Børns Vilkår i samarbejde med en række kommuner har arbejdet målrettet på at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge. En af projektkommunerne, Roskilde, deler deres konkrete praksiserfaringer om, hvordan de arbejder med området.

Webinaret blev afholdt d. 8. december 2021.

Se webinaret Inddragelse af udsatte børn og unge i kommunernes sagsbehandling hos VIVE 

Sidst opdateret 01/03 2022