Gå til indhold

Workshopforløb

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder intensive workshopforløb til kommuner.

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder to forskellige intensive og vederlagsfri workshopforløb. Temaerne for de to forløb er:

  • Perspektiver på inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen
  • Ledelse og god inddragelsespraksis

Workshopforløbene tilbydes til kommuner, der ønsker at styrke inddragelsen af børn og unge i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af myndigheds- og udførerområdet, og gerne almenområdet.

Workshopforløbene afholdes af Socialstyrelsen. Børns Vilkår holder desuden oplæg på workshopforløbet ”Perspektiver på inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen”.

Fold alle teksterne ud eller ind

Målgruppe og varighed

Workshopforløbene udbydes til chefer, ledere og faglige nøglemedarbejdere på myndigheds- og udførerområdet. Kommuner, der ønsker deltagelse fra almenområdet, kan angive dette i ansøgningen.

Et workshopforløb strækker sig over ca. tre måneder og består af et indledende møde, to workshopdage og en prøvehandlingsperiode.

Indhold i forløbene

Perspektiver på inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen

I workshopforløbet sættes fokus på kommunens arbejde for en fælles forståelse for inddragelse og et fælles børnesyn såvel internt i myndighedsafdelingen som på tværs mellem udfører og myndighed, og gerne med inddragelse af almenområdet.

Workshopforløbet understøtter kommunen i at få et indblik i egne inddragelsespraksisser samt områder for udvikling af kommunens politiske, strategiske eller faglige praksis, hvor en fællesfaglig tilgang til inddragelse af børn og unge er afgørende for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.

Ledelse og god inddragelsespraksis

I workshopforløbet arbejder deltagerne konkret med kommunens politiske og strategiske praksis for inddragelse af udsatte børn og unge i myndighedssagsbehandlingen og i det tværfaglige samarbejde.

Workshopforløbet understøtter deltagerne i at arbejde med kommunens organisatoriske og strategiske forudsætninger for en systematisk og kvalificeret praksis for inddragelse af barnet samt dets familie og netværk, og hvor barnets perspektiv er i centrum.

Ansøgning

Alle kommuner kan søge om et workshopforløb.

Der vil være mulighed for løbende optag fra januar 2022.

Gå til workshopforløb 

Sidst opdateret 20/12 2021