Gå til indhold

Rådgivning

Ønsker I rådgivning om, hvordan I styrker inddragelsen af børn og unge? Videnscenteret tilbyder både længerevarende rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb og intensive workshopforløb. I begge typer forløb er der fokus på både sagsbehandling og det tværgående samarbejde i kommunen. Forløbene er gratis.

En systematisk inddragelse af børn og unge på tværs af områder er afgørende for en effektiv indsats, der sikrer barnets eller den unges udvikling, sundhed og trivsel.

Forskning peger på, at inddragelse i egen sag er et kerneelement, når kommuner og andre aktører skal lykkes med indsatser for børn og unge, som er i en udsat position eller i risiko for at komme det. Når barnets eller den unges perspektiv sættes i centrum – i tæt samarbejde med familie og netværk – understøttes det rette valg af indsats, og der skabes forståelse og ejerskab for beslutningerne.

Denne forståelse og oplevelse af ejerskab er en forudsætning for, at sagsforløbet får den ønskede virkning og progression for barnet og den unge. På sigt kan det for barnet og den unge føre til bedre trivsel og muligheder i livet.

Socialstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder både intensive workshopforløb og rådgivnings- og kompetenceforløb med det formål at styrke kommunale myndigheder og sociale tilbud i at inddrage børn og unge i sociale sager, således at børn og unge oplever sig reelt inddraget i de tiltag, som besluttes, når de modtager hjælp og støtte.

Workshopforløb og rådgivnings- og kompetenceforløb tager udgangspunkt i eksisterende viden og forskning om udsatte børn og familiers liv, forebyggende indsatser og anbringelser samt inddragelse.

Videnscenterets rådgivning baserer sig på en læringsorienteret tilgang med fokus på udvikling. Der er ikke tale om en kontrol af kommunens eksisterende inddragelsespraksis, men en kvalificering af kommunens vidensgrundlag, processer og praksis.

Læs mere om rådgivnings- og kompetenceforløb her 

Sidst opdateret 16/05 2022