Forside > Børn > Overgreb > Opkvalificering til anbringelsessteder > Temadage til plejefamilier m.fl.

Temadage til plejefamilier og familieplejekonsulenter

Socialstyrelsen tilbyder temadage om overgreb til plejefamilier og familieplejekonsulenter. Her kan du finde ansøgningsskemaet og læse om indhold, proces og tildelingskriterier.

På temadagene til plejefamilier og familieplejekonsulenter sætter vi fokus på forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Indhold af temadag

Temadage kan rekvireres løbende og indeholder blandt andet oplæg om:

 • Lovgivningsmæssige rammer, definitioner og omfang af vold og seksuelle overgreb
 • Tvivl og dilemmaer i arbejdet med mistanke om overgreb
 • Tegn og reaktioner på overgreb, samt at tale med børn om overgreb
 • Børns seksualitet og børn med bekymrende seksuel adfærd

Temadagen foregår lokalt på en aftalt dato. 

Både kommuner og private organisationer, privat organisation, der arbejder med et korps af plejefamilier, kan søge om at få en temadag. Se processen (inkl. ansøgningsskema) og kriterierne i det følgende.

Fold alle teksterne ud eller ind

Proces og ansøgningsskema for afholdelse af temadag

 1. Familieplejekonsulenter i en eller flere kommuner er interesserede i en temadag om vold og seksuelle overgreb for de plejefamilier, de arbejder sammen med.
   
 2. Hvis der er spørgsmål, kan familieplejekonsulenter tage kontakt til projektleder i Socialstyrelsen Lis Toft Madsen, tlf. 91 37 02 30, mail 
 3. Familieplejekonsulenterne i kommunen (eller den private organisation) drøfter, hvordan de vil arbejde med plejefamiliernes motivation for deltagelse, og hvordan de vil arbejde videre med temaet ’overgreb’ efter temadagen.
   
 4. Familieplejekonsulenterne udfylder et ansøgningsskema og sender det til projektleder Lis Toft Madsen på mailadressen 

  Hent ansøgningsskema til temadag om overgreb
   
 5. Kommunen får en skriftlig tilbagemelding på ansøgningen, og der aftales dato for et indledende møde med plejefamiliekonsulenter og leder. Det indledende møde omhandler gensidig forventningsafstemning og konkrete aftaler om temadagen. 
   
 6. Der afholdes temadag i kommunen. Kommunen stiller kursuslokale, forplejning og AV-udstyr til rådighed og sørger for den praktiske planlægning af kurset. I øvrigt er temadagen gratis.

Tildelingskriterier for en temadag

Følgende minimumsbetingelser skal være opfyldt for at få tildelt en temadag for plejefamilier:

 • Der skal være ledelsesmæssig beslutning og opbakning til ansøgning om temadag 
 • Temadagen skal indgå i en beslutning om at opkvalificere plejefamiliers arbejde med forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om overgreb
 • Alle familieplejekonsulenter i den eller de berørte kommuner, der har direkte kontakt med plejefamilier, skal deltage i temadagen
 • Familieplejekonsulenterne forpligter sig til at understøtte plejefamilierne i at omsætte den viden, de har fået på temadagen, i deres daglige arbejde med plejebørn.

Kommuner (eller private organisationer), der opfylder disse minimumsbetingelser, tildeles temadage efter først til mølle- princippet i den udstrækning, der er kapacitet til det i Socialstyrelsen. Ventetid kan forekomme.

Sidst opdateret 02/07 2018