Opkvalificeringsforløb for døgninstitutioner og opholdssteder

Socialstyrelsen tilbyder opkvalificeringsforløb om overgreb til døgninstitutioner og opholdssteder. Her kan du finde ansøgningsskemaet og læse om indhold, proces og tildelingskriterier.

Indhold af opkvalificeringsforløb

Det basale indhold i et opkvalificeringsforløb består af to sammenhængende temadage og støtte til udformningen af en politik for området. I starten og slutningen af opkvalificeringsforløbet gennemføres fokusgruppeinterviews med en medarbejdergruppe for at styrke implementeringen. 

Indholdet af temadagene vil grundlæggende dreje sig om følgende:

 • Lovgivningsmæssige rammer, definitioner og omfang af vold og seksuelle overgreb
 • Tvivl og dilemmaer i arbejdet med mistanke om overgreb
 • Tegn og reaktioner på overgreb samt at tale med børn om overgreb
 • Børns seksualitet og børn med bekymrende seksuel adfærd.

Både døgninstitutioner og opholdssteder kan søge om at få et opkvalificeringsforløb. Se processen (inkl. ansøgningsskema) og kriterierne i det følgende.

Fold alle teksterne ud eller ind

Proces og ansøgningsskema for opkvalificeringsforløb

 1. Anbringelsesstedet er interesseret i et opkvalificeringsforløb

 2. Hvis der er spørgsmål, kan anbringelsesstedet tage kontakt til projektleder i Socialstyrelsen Lis Toft Madsen, tlf. 91 37 02 30, mail litm@socialstyrelsen.dk

 3. Anbringelsesstedet udfylder et ansøgningsskema og sender det til projektleder Lis Toft Madsen på mailadressen litm@socialstyrelsen.dk

 4. Ansøgningsskema om opkvalificeringsforløb

 5. Når Socialstyrelsen har modtaget et ansøgningsskema, aftales et indledende møde med anbringelsesstedets ledelse og arbejdsgruppe. Formålet med det indledende møde er introduktion til anbringelsesstedets styrker og udfordringer, gensidig forventningsafstemning, rammesætning og planlægning af forløbet. 

 6. Der afholdes to sammenhængende temadage på anbringelsesstedet. Anbringelsesstedet stiller kursuslokale, forplejning og AV-udstyr til rådighed og sørger for den praktiske planlægning af kurset. 

 7. Anbringelsesstedet skriver et udkast til ’Politik til forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager om overgreb mod børn og unge’, sender udkastet til Socialstyrelsen (der nedsættes evt. en skrivegruppe til denne opgave).

 8. Der afholdes et afsluttende møde, hvor Socialstyrelsen giver sparring til anbringelsesstedet bl.a. på det fremsendte udkast til politik.

 9. Hvis der er færre end 25 ansatte på anbringelsesstedet, skal opkvalificeringsforløbet afvikles i samarbejde med andre anbringelsessteder. Kontakt projektleder, hvis I ikke selv kender et anbringelsessted i kan samarbejde med.

Tildelingskriterier

Der er to minimumsbetingelser, der skal være opfyldt, for at kunne få tildelt et opkvalificeringsforløb for anbringelsessteder:

 • Der skal være ledelsesmæssig beslutning og opbakning til opkvalificeringsforløbet
 • Der skal være afsat personalemæssige ressourcer til at gennemføre hele forløbet, det vil sige at deltage på temadag, skrive udkast og endelig udgave af politik, samt deltage i indledende og afsluttende møde med Socialstyrelsen. Det tilstræbes at alle ansatte på anbringelsesstedet deltager i forløbet. 

Anbringelsessteder, der opfylder disse minimumsbetingelser tildeles opkvalificeringsforløb efter først til mølle- princippet i den udstrækning, der er kapacitet til det (anbringelsessteder med færre end 25 ansatte tildeles et forløb, når der er indgået samarbejde med ét eller flere anbringelsessteder). Ventetid kan forekomme.

Sidst opdateret 02/07 2018