Forside > Børn > Overgreb > Opkvalificering til anbringelsessteder

Opkvalificering til anbringelsessteder

Socialstyrelsen tilbyder faglig opkvalificering til døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Styrk jeres arbejde med at forebygge, opspore og håndtere sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Anbringelsessteder tilbydes gratis støtte til at kvalificere arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Det kan både dreje sig om psykisk og fysisk vold og om seksuelle overgreb.

Tilbuddet gælder alle typer anbringelsessteder, dvs. døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier.

Den faglige opkvalificering har fokus på at styrke fagpersoners viden om, hvordan man konkret kan arbejde med området. Hvilke tegn og reaktioner skal man fx være opmærksom på, og hvordan kan man tale med børn om overgreb?

Opkvalificeringen har også til formål at øge fagpersoners kendskab til handlemuligheder og handlepligt ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. 

Tre forskellige tilbud

Socialstyrelsen har tre forskellige slags tilbud om opkvalificering.

Temadage for plejefamilier og familieplejekonsulenter

Temadage for plejefamilier og familieplejekonsulenter kan rekvireres løbende og indeholder blandt andet oplæg om:

  • Lovgivningsmæssige rammer, definitioner og omfang af vold og seksuelle overgreb
  • Tvivl og dilemmaer i arbejdet med mistanke om overgreb
  • Tegn og reaktioner på overgreb samt at tale med børn om overgreb
  • Børns seksualitet og børn med bekymrende seksuel adfærd

Temadage - proces, kriterier og ansøgningsskema

Forløb for døgninstitutioner og opholdssteder

Opkvalificeringsforløbet kan rekvireres løbende og består blandt andet af:

  • To temadage for ledere og medarbejdere på anbringelsessteder. Temadagene har i udgangspunktet samme indhold som temadagene for plejefamilier m.fl. (jf. ovenfor).
  • Støtte til at formulere anbringelsesstedets egen politik og sætte rammerne for implementeringen. 

Opkvalificeringsforløb - proces, kriterier og ansøgningsskema 

Regionale informationsmøder

Informationsmøderne afholdes på fastlagte datoer og indeholder blandt andet:

  • Korte oplæg om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge
  • Inspiration til anbringelsesstedets eller plejefamiliens fremadrettede arbejde med overgreb
  • Mulighed for erfaringsudveksling/samarbejde med andre anbringelsessteder eller plejefamilier

Målgruppen for informationsmøder er ledere og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner.

Der planlægges informationsmøder i oktober 2018 i Middelfart og Næstved. Informationsmøderne vil blive annonceret i Socialstyrelsens Nyhedsbrev og på hjemmesiden. 

Sidst opdateret 02/07 2018