Forside > Børn > Overgreb > Opkvalificering til anbringelsessteder

Opkvalificering til anbringelsessteder

Socialstyrelsen tilbyder faglig opkvalificering til døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Styrk jeres arbejde med at forebygge, opspore og håndtere sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Anbringelsessteder tilbydes gratis støtte til at kvalificere arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Det kan både dreje sig om psykisk og fysisk vold og om seksuelle overgreb.

Tilbuddet gælder alle typer anbringelsessteder, dvs. døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier.

Den faglige opkvalificering har fokus på at styrke fagpersoners viden om, hvordan man konkret kan arbejde med området. Hvilke tegn og reaktioner skal man fx være opmærksom på, og hvordan kan man tale med børn om overgreb?

Opkvalificeringen har også til formål at øge fagpersoners kendskab til handlemuligheder og handlepligt ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. 

Flere forskellige tilbud

Socialstyrelsen har flere forskellige slags tilbud om opkvalificering.

Temadage for plejefamilier og familieplejekonsulenter

Temadage for plejefamilier og familieplejekonsulenter kan rekvireres løbende og indeholder blandt andet oplæg om:

  • Forebyggelse af overgreb - hvordan kan man forhindre overgreb?
  • Opsporing af overgreb - hvordan opdager man børn, der bliver udsat for overgreb?
  • Håndtering - hvordan handler man, når der er mistanke eller viden om overgreb mod et barn?

Temadage - proces, kriterier og ansøgningsskema

Forløb for døgninstitutioner og opholdssteder

Opkvalificeringsforløbet kan rekvireres løbende og består blandt andet af:

  • To temadage for ledere og medarbejdere på anbringelsessteder. Temadagene har i udgangspunktet samme indhold som temadagene for plejefamilier m.fl. (jf. ovenfor).
  • Støtte til at formulere anbringelsesstedets egen politik og sætte rammerne for implementeringen. 

Opkvalificeringsforløb - proces, kriterier og ansøgningsskema 

Regionale informationsmøder

Informationsmøderne afholdes på fastlagte datoer og indeholder blandt andet:

  • Korte oplæg om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge
  • Inspiration til anbringelsesstedets eller plejefamiliens fremadrettede arbejde med overgreb
  • Mulighed for erfaringsudveksling/samarbejde med andre anbringelsessteder eller plejefamilier

Målgruppen for informationsmøder er ledere og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner.

Der er pt. ikke planlagt nogle informationsmøder. Kommende informationsmøder vil blive annonceret i Socialstyrelsens Nyhedsbrev og på hjemmesiden. 

Kurser i Spillerum på anbringelsessteder

Socialstyrelsen tilbyder i 2019 Spillerumskurser for anbringelsessteder. Kurserne afholdes enten som kurser, hvor deltagerne kommer fra flere forskellige anbringelsessteder, f.eks. 3 – 5 deltagere fra hvert anbringelsessted, eller som arbejdspladskursus for et enkelt eller to anbringelsessteder, hvor alle medarbejdere og ledere deltager i kurset.

For begge typer kurser gælder det, at der skal være min. 25 og max. 40 deltagere på kurset. Derudover skal der være ledelsesmæssig opbakning og der skal være afsat personaleressourcer til deltagelse i kurset, samt afprøvning af Spillerum mellem kursusdagene.

Målgruppen for kurserne er pædagoger og andre fagpersoner ansat på anbringelsessteder for 3 – 14 årige børn (samt ældre børn og unge, der udviklingsmæssigt og/eller kognitivt tilhører samme aldersgruppe). Der kan både være tale om socialt udsatte børn og handicappede børn, men børnene skal have et sprog, da Spillerum er et dialogredskab.

Et Spillerumskursus varer fire dage, to sammenhængende dage a 6 timer og to enkeltstående opfølgningsdage a 4 timer. Den første opfølgningsdag afholdes ca. 1 måned efter de to sammenhængende dage. Den sidste opfølgningsdag afholdes ca. 1 måned efter den første opfølgningsdag.

Du kan læse mere om Spillerum her

Ansøgningsfrist d. 1. juni 2019.

Hent ansøgningsskema her!

Hvis der er flere ansøgere, end der er kapacitet til, tilstræbes der ved udvælgelsen en bred repræsentation af typer af anbringelsessteder (målgruppe, aldersgruppe, størrelse m.m.)

Sidst opdateret 30/04 2019