Forside > Børn > Overgreb > Om overgreb > Om seksuelle overgreb > Definition og lovgivning om seksuelle overgreb

Definition og lovgivning om seksuelle overgreb mod børn og unge

Her finder du Socialstyrelsens anvendte definition af seksuelle overgreb mod børn og unge, samt den relevante lovgivning indenfor området.

Socialstyrelsen anvender nedenstående definition af seksuelle overgreb mod børn og unge:

  • Den voksne udnytter et barns tillid
  • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet
  • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til
  • Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd
  • Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral

Definitionen er punktopstilling af Henry C. Kempes definition af seksuelle overgreb fra 1978. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Forældreansvarsloven

§ 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.

Straffeloven

§ 210. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med slægtning i nedstigende linje. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab.
Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje mellem søskende.

§ 216. Voldtægt.

§§ 219, 222, 223, 225. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år – dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/ opdragelse.

§ 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år.

§§ 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år.

Sidst opdateret 02/07 2018