Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Om overgreb > Om fysiske og psykiske overgreb

Vold mod børn i Danmark

Fysisk og psykisk vold samt vold i nære relationer kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

I 1997 blev forældres revselsesret overfor deres børn afskaffet. Alligevel er en stor del af børn og unge udsat for vold i hjemmet. I 2019 blev det gjort strafbart at yde psykisk vold i nære relationer.

Børn risikerer alvorlige fysiske og psykiske skader, når de udsættes for vold eller er vidne til vold i familien. Det kan være lige så skadeligt for børn at overvære vold mod deres nære, fx deres mødre, som selv at blive udsat for vold.

På Socialstyrelsens Vidensportal kan du læse mere om temaet vold i hjemmet, herunder bl.a. omfang af vold mod børn og unge i Danmark.

Læs om børn, der oplever vold

Du kan læse om vold i nære relationer og vold mellem voksne på Socialstyrelsens side om Vold i nære relationer.

Vold i nære relationer og vold mellem voksne

Sidst opdateret 03/11 2020