Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner > Helhedsorienterede rådgivningsforløb

Helhedsorienterede rådgivningsforløb

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder helhedsorienterede rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen mod overgreb på børne- og ungeområdet. Her kan du finde praktisk information samt ansøgningsskema til et rådgivningsforløb.

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder helhedsorienterede rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke arbejdet på overgrebsområdet. Forløbet er rettet mod det samlede børne- og ungeområde i kommunen.

Der vil i rådgivningsforløbet være fokus på både forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om overgreb, herunder det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde. Det er derfor en forudsætning, at både dagtilbuds-, skole- og myndighedsområdet deltager i forløbet.

Selve forløbet består af en indledende analyse af kommunens udgangspunkt for at arbejde på overgrebsområdet. Kommunen modtager på baggrund af analysen en skiftlig rapport, hvor kommunens styrker og udviklingspotentialer på overgrebsområdet beskrives. Efterfølgende vil SISO være behjælpelig med at udarbejde en udviklingsplan med udgangspunkt i analysens resultater. Udviklingsplanen skal fungere som styringsredskab i den restende del af rådgivningsforløbet og skal samtidig sikre, at der arbejdes med udgangspunkt i at skabe en vedvarende forandring i kommunen. SISO vil på baggrund af udviklingsplanen tilbyde en række udviklingsaktiviteter målrettet kommunens behov. Forløbet afsluttes med en opfølgning og en skiftlig rapport, hvor kommunens udvikling beskrives, og hvor der peges på anbefalinger til, hvordan kommunen kan arbejde videre.

Et helhedsorienteret rådgivningsforløb har en varighed på 18-24 måneder. Forløbet er gratis for kommunen. Dog skal der afsættes personalemæssige ressourcer til forløbets aktiviteter. Ansøgning til et forløb skal være besluttet på direktørniveau.

Ansøgning om et rådgivningsforløb

Der er som udgangspunkt kapacitet til 1-2 rådgivningsforløb årligt. Der er løbende ansøgning om forløb i 2021.

Forud for ansøgning anbefales det, at der afholdes et indledende møde mellem kommunen og SISO. Formålet med mødet er at sikre en forståelse for, hvad et forløb indebærer for kommunen med henblik på at kvalificere kommunens beslutnings- og ansøgningsproces.

Hvis I vil vide mere om Socialstyrelsens rådgivningstilbud på overgrebsområdet, så kontakt projektleder Julia Kim Schweitzer på telefon 41 93 25 71 eller på mail .

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet

Fold alle teksterne ud eller ind

Tildelingskriterier

Hvis kommunerne opfylder følgende betingelser for et helhedsorienteret rådgivningsforløb tildeles forløbene efter først til mølle princippet: 

  • Temaet og målgruppen for det helhedsorienterede forløb vurderes at ligge inden for rammerne af SISOs rådgivning 
  • Beslutning om ansøgning om et helhedsorienteret forløb er taget på direktørniveau 
  • Kommunen har forpligtet sig til at afsætte de nødvendige ressourcer til forløbet (Den indledende analyse, udviklingsaktiviteter og den afsluttende opfølgning).

Modtager Socialstyrelsen flere henvendelser, end der er ressourcer til, vurderes ansøgningerne i forhold til følgende kriterier: 

  • Kommunens motivation for at indgå i et rådgivningsforløb, f.eks. at ansøgningen rummer et eksplicit fokus på implementering og en vedvarende effekt af rådgivningen 
  • Kommunens behov for rådgivning, f.eks. at kommunen ikke tidligere har modtaget bistand fra SISO om forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb eller at kommunen vurderes at have særlige udfordringer på overgrebsområdet.
Sidst opdateret 30/06 2021