Gå til indhold

Temaforløb om overgreb mod børn

Socialstyrelsen tilbyder afgrænsede rådgivningsforløb til kommuner om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Forløbene kan være af 3 – 4 dages varighed.

Socialstyrelsens tilbyder mindre forløb til kommuner, der gerne vil arbejde med et afgrænset emne indenfor temaet overgreb mod børn og unge. Der er løbende opstart af temaforløb. 

Forløbet kan bestå af sparring, rådgivning eller undervisning på op til 25 timer med fokus på en konkret problemstilling eller tematik i kommunen. Det kan for eksempel dreje sig om sparring på et beredskab eller undervisning for udvalgte fagpersoner i kommunen om et afgrænset tema f.eks. kursus i børnesamtaler for myndighedsrådgivere, temadag for en tværfagligt sammensat personalegruppe.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgningsproces for temaforløb

  1. Kommuner, som overvejer eller har besluttet at ansøge om et temaforløb, henvender sig via mail til: .

  2. Der afholdes et indledende møde mellem kommunen og Socialstyrelsen, hvor kommunens udfordringer og ønsker, samt Socialstyrelsens tilbud drøftes, herunder hvilken type forløb, der bedst vil kunne dække kommunens behov.

  3. Efter det indledende møde tager kommunen endelig stilling til, om de vil søge et forløb hos Socialstyrelsen, og hvilken type forløb, den vil søge.

Ansøgningsskema til temaforløb her

Tildelingskriterier

Socialstyrelsen står til rådighed for alle landets kommuner. Ansøgning om temaforløb skal være besluttet på chefniveau i kommunen. Som kommune skal I afsætte de nødvendige personaleressourcer til forløbet.

Modtager Socialstyrelsen flere henvendelser, end der er ressourcer til, prioriteres kommuner, hvor:

  • Motivationen for at deltage i et temaforløb er relevant og fyldestgørende beskrevet
  • Der er tale om et afgrænset emne indenfor temaet overgreb mod børn
  • Der er ledelsesmæssig opbakning, herunder afsat ressourcer til deltagelsen
  • Der ikke tidligere er modtaget bistand fra Socialstyrelsen om forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb
Sidst opdateret 12/11 2020