Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner

Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivning til kommuner, der gerne vil styrke indsatsen mod vold og seksuelle overgreb.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. Det kræver en ledelse, som skaber de optimale organisatoriske rammer og en god kultur, hvor det er muligt at tale om tvivl, dilemmaer og mistanke i relation til overgreb. Det er ligeledes centralt, at medarbejderne har den tilstrækkelige viden og de rette kompetencer til at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge.

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke deres indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Forløbene kan have fokus på alle facetter af indsatsen; forebyggelse, opsporing og håndtering – og tager altid afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området.

To typer rådgivningsforløb

Socialstyrelsen videnscenter SISO tilbyder to typer af forløb: ”fleksible rådgivningsforløb” og ”helhedsorienterede rådgivningsforløb”. Der er løbende opstart af nye forløb i 2021.

Fleksible Rådgivningsforløb

Et fleksibelt rådgivningsforløb er for kommuner, der gerne vil arbejde med udvalgte emner inden for temaet overgreb mod børn og unge. Det kan også være kommuner, der ønsker et forløb for dele af kommunens børne- og ungeområde, eksempelvis inden for dagtilbud- eller myndighedsområdet.

De fleksible rådgivningsforløb tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet har en varighed på 8-12 måneder.

Læs mere om de fleksible rådgivningsforløb og ansøgning

Helhedsorienterede rådgivningsforløb

De helhedsorienterede rådgivningsforløb har særligt fokus på implementering af det lovpligtige kommunale beredskab og beskæftiger sig med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb samt det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i overgrebssager.

Det er en forudsætning for forløbet, at det samlede børne- og ungeområde i kommunen er en del af forløbet - det vil sige, at dagtilbud-, skole- og myndighedsområdet deltager. Forløbet har en varighed på 18-24 måneder.

Læs mere om de helhedsorienterede rådgivningsforløbet og ansøgning

Målgruppe

Målgruppen for SISOs rådgivning er chefer, ledere og fagpersoner på kommunens samlede børne- og ungeområde:

  • Ansvarlige chefer for myndighed, skole, dagtilbud, sundhedspleje eller PPR
  • Pædagogiske eller faglige ledere samt den strategiske ledelse
  • Fagpersoner, der varetager konsultative opgaver, for eksempel sundhedsplejen, tandplejen dagplejekonsulenter, PPR, SSP, pædagogiske konsulenter, fremskudte socialrådgivere og AKT-lærere
  • Myndighedsrådgivere, der har myndighedsansvar i børnesager
  • Fagpersoner, der arbejder med børn og unge under 18 år i offentlige og private dagtilbud, på skoler og specialtilbud og i kommunale behandlingstilbud.

Målgruppen kan tilpasses eller udvides alt efter kommunens behov.

Hvis I vil vide mere om Socialstyrelsens rådgivningstilbud på overgrebsområdet, så kontakt projektleder Julia Kim Schweitzer på telefon 41 93 25 71 eller på mail .

Hvad er SISO?

SISO er et nationalt videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb. SISO er en del af Socialstyrelsen.
Sidst opdateret 10/02 2021