Gå til indhold

Rådgivningsforløb

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil kvalificere arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Grundet COVID-19 er der i 2020 løbende ansøgning om et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen.

I forløbet er der fokus på at yde rådgivning, der styrker den kommunale indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, herunder kendskabet til og brugen af det kommunale beredskab. På grund af COVID-19 er der løbende ansøgning og opstart af rådgivningsforløb i 2020. 

Ansøgning om et rådgivningsforløb

Der er kapacitet til fire rådgivningsforløb årligt. Man er altid velkommen til at kontakte os angående vores muligheder for rådgivning.

Forud for ansøgning anbefales det, at der afholdes et indledende møde mellem kommunen og Socialstyrelsen. Dette for at sikre en fælles forståelse for, hvad et forløb indebærer for kommunen og for at give Socialstyrelsen et indblik i kommunens udfordringer i arbejdet med at bekæmpe overgreb mod børn.

Der afholdes desuden løbende informationsmøder for kommuner, der er interesserede i at ansøge om et forløb til næste ansøgningsrunde. Skriv til overgreb@socialstyrelsen.dk for at høre mere om rådgivningsforløbet og for at aftale et møde.

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema

Indhold i rådgivningen

I rådgivningsforløbet sættes der fokus på, hvordan ledelsen og medarbejderne på børn- og ungeområdet får de nødvendige kompetencer og viden til at kunne arbejde systematisk med forebygge, opspore og håndtere sager om vold og seksuelle overgreb, og hvordan det kommunale beredskab kan understøtte dette arbejde. Derudover er der fokus på, hvordan man arbejder sammen på tværs af skole/dagtilbud, myndighed og sektorer i sager om overgreb.

Selve forløbet består af en indledende analyse af kommunens udgangspunkt for at arbejde på overgrebsområdet, konkrete udviklingsaktiviteter målrettet kommunens behov og en afsluttede opfølgning på om der har været positiv udvikling i kommunens samt anbefalinger til hvordan kommunen kan arbejde videre.

Forventet udbytte af et forløb

Kommuner der indgår i et rådgivningsforløb kan forvente:

  • Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder på overgrebsområdet
  • Et opdateret lovpligtigt kommunalt beredskab til opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge, der er kendt blandt medarbejdere og ledere og som bruges systematisk til at kvalificere bekymring, mistanke eller viden om overgreb
  • Øget viden hos medarbejdere og ledere om forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb
  • Styrket systematik og kvalitet i kommunens samlede opsporing og håndtering af sager om børn og unge der er udsat for overgreb
  • En effektiv rolle- og ansvarsfordeling i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Fold alle teksterne ud eller ind

Praktiske oplysninger

Rådgivningsforløbet har en varighed på omkring 12 måneder og tager altid afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området. Forløbet er gratis for kommunen. Dog skal der afsættes personalemæssige ressourcer til forløbets aktiviteter. Ansøgning til et forløb skal være besluttet på direktørniveau.

Tildelingskriterier

Modtager Socialstyrelsen flere henvendelser, end der er ressourcer til, prioriteres kommuner, hvor:

  • Motivationen for at deltage i et rådgivningsforløb er relevant og fyldestgørende beskrevet
  • Der er ledelsesmæssig opbakning, herunder afsat ressourcer til deltagelsen i hele forløbet. Det vil sige forundersøgelse, aftalte udviklingsaktiviteter samt opfølgning.
  • Der ikke tidligere er modtaget bistand fra Socialstyrelsen om forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb
Sidst opdateret 29/04 2020