Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner

Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivning til kommuner, der gerne vil styrke indsatsen mod vold og seksuelle overgreb.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. Det kræver en ledelse, som skaber de optimale organisatoriske rammer og en god kultur, hvor det er muligt at tale om tvivl, dilemmaer og mistanke i relation til overgreb. Det er ligeledes centralt, at medarbejderne har den tilstrækkelige viden og de rette kompetencer til at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge.

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke deres indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Forløbene kan have fokus på alle facetter af indsatsen; forebyggelse, opsporing og håndtering – og tager altid afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området.

To typer rådgivningsforløb

Socialstyrelsen videnscenter SISO tilbyder to typer af forløb: ”fleksible rådgivningsforløb” og ”helhedsorienterede rådgivningsforløb”. Der er løbende opstart af nye forløb i 2021.

Fleksible Rådgivningsforløb

Det fleksible rådgivningsforløb er for kommuner, der på forhånd har besluttet at de gerne vil styrke udvalgte fokusområder, f.eks tidlig opsporing af overgreb eller implementering af det kommunale beredskab. Det fleksible rådgivningsforløb kan rette sig mod hele kommunens børne- og ungeområde eller udvalgte dele, f.eks dagtilbudsområdet eller myndighedsområdet. Det fleksible rådgivningsforløb varer 8-12 måneder.

Læs mere om de fleksible rådgivningsforløb og ansøgning

Revidering og Implementering af det kommunal beredskab

Der er aktuelt mulighed for at få et rådgivningsforløb med særlig fokus på revidering og implementering af det kommunale beredskab. Forløbet kombineres ekstraordinært med sparring og inspiration fra andre kommuner, der er i gang med eller har afsluttet et tilsvarende forløb. Sparring mellem kommunerne vil foregå under tre workshops fordelt over året. Kontakt projektleder Julia Kim Schweitzer på tlf. 41 93 25 71 inden 1. oktober 2021. 

Helhedsorienterede rådgivningsforløb

Det helhedsorienterede forløb er for kommuner, der gerne vil tage afsæt i en samlet analyse af kommunens styrker og udviklingspotentialer på overgrebsområdet, udarbejdet af SISO. Det helhedsorienterede forløb retter sig som udgangspunkt både mod forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb, og det omfatter hele kommunens børne- og ungeområde. Alt efter hvad SISO's analyse peger på kan der være større eller mindre fokus på de forskellige temaer og områder. Det helhedsorienterede rådgivningsforløb varer 18-24 måneder.

Læs mere om de helhedsorienterede rådgivningsforløbet og ansøgning

Målgruppe

Målgruppen for SISOs rådgivning er chefer, ledere og fagpersoner på kommunens samlede børne- og ungeområde:

  • Ansvarlige chefer for myndighed, skole, dagtilbud, sundhedspleje eller PPR
  • Pædagogiske eller faglige ledere samt den strategiske ledelse
  • Fagpersoner, der varetager konsultative opgaver, for eksempel sundhedsplejen, tandplejen dagplejekonsulenter, PPR, SSP, pædagogiske konsulenter, fremskudte socialrådgivere og AKT-lærere
  • Myndighedsrådgivere, der har myndighedsansvar i børnesager
  • Fagpersoner, der arbejder med børn og unge under 18 år i offentlige og private dagtilbud, på skoler og specialtilbud og i kommunale behandlingstilbud.

Målgruppen sammensættes efter kommunens behov.

Hvis I vil vide mere om Socialstyrelsens rådgivningstilbud på overgrebsområdet, så kontakt projektleder Julia Kim Schweitzer på telefon 41 93 25 71 eller på mail .

Hvad er SISO?

SISO er et nationalt videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb. SISO er en del af Socialstyrelsen.

Revidering og implementering af det kommunale beredskab

I 2022 vil der være mulighed for at få et rådgivningsforløb med særligt fokus på revidering og implementering af det kommunale beredskab. Forløbet kombineres ekstraordinært med sparring og inspiration fra andre kommuner, der er i gang med eller har afsluttet et tilsvarende forløb. Sparring mellem kommunerne vil foregå under tre workshops fordelt over året.

 

Sidst opdateret 12/08 2021