Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner

Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der gerne vil styrke indsatsen mod vold og seksuelle overgreb, herunder kendskabet det lovpligtige kommunale beredskab. Grundet COVID-19 er der i 2020 løbende ansøgning om et forløb med Socialstyrelsen.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og handling.

Det lovpligtige kommunale beredskab danner rammen for kommunens samlede indsats til bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal være kendt af ledere og medarbejdere, og det skal bruges og holdes ved lige.

Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke deres indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, herunder det kommunale beredskab. Forløbene kan have fokus på alle facetter af indsatsen – forebyggelse, opsporing og håndtering – og tager altid afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området.

To typer rådgivningsforløb

Socialstyrelsen tilbyder to forskellige former for forløb, rådgivningsforløb og temaforløb. Socialstyrelsen afholder løbende informationsmøder for kommuner, der er interesserede i et forløb.

Rådgivningsforløb

I et rådgivningsforløb er der fokus på rådgivning, der styrker kommunens samlede indsats mod ovegreb. Rådgivningsforløbet har et strategisk perspektiv, hvor der arbejdes indgående med at sikre sammenhæng og forankring af procedurer, viden og praksis gennem rådgivning og opkvalificering af ledere og medarbejdere.

Der er kapacitet til 4 rådgivningsforløb årligt. Der er åbent for ansøgning to gange årligt og datoerne for ansøgning vil blive annonceret på denne side. Man er desuden altid velkommen til at kontakte os angående vores muligheder for rådgivning. 

Læs mere om rådgivningsforløbet og ansøgning

Temaforløb

Et temaforløb er for kommuner, der gerne vil arbejde med et afgrænset emne indenfor temaet overgreb mod børn og unge. Det kan f.eks. være sparring på det kommunale beredskab eller undervisning for udvalgte fagpersoner i kommunen om et afgrænset emne. Der opstartes temaforløb løbende.

Læs mere om temaforløb og ansøgning

Målgruppe

Målgruppen for rådgivnings- og temaforløbene er fagpersoner og ledere på kommunens samlede børne- og ungeområde:

  • Fagpersoner der arbejder med børn og unge under 18 år i offentlige og private dagtilbud, skoler og specialtilbud og kommunale behandlingstilbud
  • Fagpersoner, der varetager konsultative opgaver, for eksempel sundhedsplejen, tandplejen dagplejekonsulenter, PPR, SSP, pædagogiske konsulenter, fremskudte socialrådgivere og AKT-lærere
  • Myndighedsrådgivere der har myndighedsansvar i børnesager
  • Pædagogiske eller faglige ledere samt den strategiske ledelse.

Målgruppen kan tilpasses eller udvides alt efter kommunens behov.

Sidst opdateret 27/04 2020