Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb

Overgreb

Børn og unge udsat for vold eller seksuelle overgreb er en målgruppe, der er svær at opspore. Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivning og formidler viden inden for området. Du kan læse mere herom på disse sider.

Indsatsteam Overgreb: Få et gratis udviklingsforløb og styrk kommunens håndtering af sager om overgreb mod børn.

Et børnehus er altid rammen i sager om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn eller unge.

Spillerum er et dialogredskab, der understøtter børns udvikling, læring og dannelse og forebygger overgreb.

SISO tilbyder rådgivning og konsulentbistand i overgrebssager. Tilbuddet gælder både kommuner og anbringelsessteder.