Forside > Børn > Overgreb

Overgreb

Socialstyrelsens initiativer overfor seksuelle, fysiske og psykiske overgreb udgør bl.a. en revidering af det kommunale beredskab, en tværsektoriel indsats i børnehuse og professionel konsulentbistand.

Indsatsteam Overgreb: Få et gratis udviklingsforløb og styrk kommunens håndtering af sager om overgreb mod børn.

Et børnehus er altid rammen i sager om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn eller unge.

Spillerum er et dialogredskab, der understøtter børns udvikling, læring og dannelse og forebygger overgreb.

SISO tilbyder rådgivning og konsulentbistand i overgrebssager. Tilbuddet gælder både kommuner og anbringelsessteder.