Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Opkvalificering til anbringelsessteder > Ansøgning om opkvalificeringsforløb

Ansøgning om opkvalificeringsforløb for døgninstitutioner og opholdssteder

Socialstyrelsen tilbyder opkvalificeringsforløb om overgreb til døgninstitutioner og opholdssteder. Her kan du finde ansøgningsskemaet og læse om indhold, proces og tildelingskriterier.

Indhold af opkvalificeringsforløb

Et opkvalificeringsforløb består af to sammenhængende temadage og støtte til udformningen af en politik for området. I starten og slutningen af opkvalificeringsforløbet afholdes en indledende og afsluttende dag med udvalgte repræsentanter fra anbringelsesstedet. 

Indholdet af temadagene vil grundlæggende dreje sig om følgende:

 • Forebyggelse af overgreb - hvordan kan man forhindre overgreb?
 • Opsporing af overgreb - hvordan opdager man børn, der bliver udsat for overgreb?
 • Håndtering - hvordan handler man, når der er mistanke eller viden om overgreb mod et barn?

Både døgninstitutioner og opholdssteder kan søge om at få et opkvalificeringsforløb. Se processen (inkl. ansøgningsskema) og kriterierne i det følgende.

Fold alle teksterne ud eller ind

Proces og ansøgningsskema for opkvalificeringsforløb

 1. Anbringelsesstedet er interesseret i et opkvalificeringsforløb

 2. Hvis der er spørgsmål, kan anbringelsesstedet tage kontakt til projektleder i Socialstyrelsen Lea Selsing, tlf. 41 73 08 26, mail lese@socialstyrelsen.dk

 3. Anbringelsesstedet udfylder et ansøgningsskema og sender det til projektleder Lea Selsing på mailadressen lese@socialstyrelsen.dk

 4. Ansøgningsskema om opkvalificeringsforløb

 5. Når Socialstyrelsen har modtaget et ansøgningsskema, aftales en indledende dag på anbringelsesstedet. Formålet med den indledende dag er introduktion til anbringelsesstedets styrker og udfordringer, gensidig forventningsafstemning og rammesætning.

 6. Der afholdes to sammenhængende temadage på anbringelsesstedet. Anbringelsesstedet stiller kursuslokale, forplejning og AV-udstyr til rådighed og sørger for den praktiske planlægning af kurset. 

 7. Anbringelsesstedet skriver et udkast til ’Politik til forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager om overgreb mod børn og unge’, sender udkastet til Socialstyrelsen (der nedsættes evt. en skrivegruppe til denne opgave).

 8. Der afholdes en afsluttende dag, hvor Socialstyrelsen giver sparring til anbringelsesstedet bl.a. på det fremsendte udkast til politik.

 9. Hvis der er færre end 25 ansatte på anbringelsesstedet, skal opkvalificeringsforløbet afvikles i samarbejde med andre anbringelsessteder. Kontakt projektleder, hvis I ikke selv kender et anbringelsessted i kan samarbejde med.

Tildelingskriterier

Der er tre minimumsbetingelser, der skal være opfyldt, for at kunne få tildelt et opkvalificeringsforløb for anbringelsessteder:

 • Der skal være minimum 25 ansatte på anbringelsesstedet.
 • Der skal være ledelsesmæssig beslutning og opbakning til opkvalificeringsforløbet.
 • Der skal være afsat personalemæssige ressourcer til at gennemføre hele forløbet, det vil sige at deltage på temadag, skrive udkast og endelig udgave af politik, samt deltage i indledende og afsluttende møde med Socialstyrelsen. Det tilstræbes at alle ansatte på anbringelsesstedet deltager i forløbet. 

Anbringelsessteder, der opfylder disse minimumsbetingelser tildeles opkvalificeringsforløb efter først til mølle- princippet i den udstrækning, der er kapacitet til det (anbringelsessteder med færre end 25 ansatte tildeles et forløb, når der er indgået samarbejde med ét eller flere anbringelsessteder). Ventetid kan forekomme.

Sidst opdateret 27/08 2021