Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Opkvalificering til anbringelsessteder

Opkvalificering til anbringelsessteder

Socialstyrelsen tilbyder faglig opkvalificering til døgninstitutioner og opholdssteder. Styrk jeres arbejde med at forebygge, opspore og håndtere sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Døgninstitutioner og opholdssteder tilbydes gratis støtte til at kvalificere arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Det kan både dreje sig om psykisk og fysisk vold og om seksuelle overgreb.

Den faglige opkvalificering har fokus på at styrke fagpersoners viden om, hvordan man konkret kan arbejde med området. Hvilke tegn og reaktioner skal man fx være opmærksom på, og hvordan kan man tale med børn om overgreb?

Opkvalificeringen har også til formål at øge fagpersoners kendskab til handlemuligheder og handlepligt ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge.

Forløb for døgninstitutioner og opholdssteder

Opkvalificeringsforløbet kan rekvireres løbende og består blandt andet af:

To temadage for ledere og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner. Temadagene indeholder blandt andet oplæg om:

  • Forebyggelse af overgreb - hvordan kan man forhindre overgreb?
  • Opsporing af overgreb - hvordan opdager man børn, der bliver udsat for overgreb?
  • Håndtering - hvordan handler man, når der er mistanke eller viden om overgreb mod et barn
  • Støtte til at formulere anbringelsesstedets egen politik og sætte rammerne for implementeringen.

Opkvalificeringsforløb - proces, kriterier og ansøgningsskema
Regionale informationsmøder

Informationsmøderne afholdes på fastlagte datoer og indeholder blandt andet:

  • Korte oplæg om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge
  • Inspiration til anbringelsessteders fremadrettede arbejde med overgreb
  • Mulighed for erfaringsudveksling/samarbejde med andre opholdssteder eller døgninstitutioner

Målgruppen for informationsmøder er ledere og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner.

Der er pt. ikke planlagt nogle informationsmøder. Kommende informationsmøder vil blive annonceret i Socialstyrelsens Nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Kurser i Spillerum på anbringelsessteder

Der vil i udvalgte perioder være mulighed for at rekvirere spillerumskurser for anbringelsessteder. Kontakt os, hvis I er interesserede.

Sidst opdateret 21/06 2021