Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Materialer og redskaber > Vejledning til frie skoler

Vejledning til frie skoler

En ny pjece til frie skoler vejleder om håndteringen af børn og unge, der mistrives.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte.

Vejledningen beskriver regelgrundlaget for medarbejdere på frie skoler, hvis de har en bekymring for, at et barn eller en ung mistrives. Det handler fx om bekymrende fravær, den skærpede underretningspligt, kommunens retningslinjer, samarbejdet med kommunen og lovgrundlaget herfor.

Repræsentanter fra de frie skolers foreninger, Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening har deltaget i en arbejdsgruppe for at udarbejde denne vejledning.

Læs vejledningen, "Den professionelle bekymring" (pdf)

Sidst opdateret 08/11 2021