Forside > Børn > Overgreb > Materialer og redskaber > Opsporing og forebyggelse - materialer

Materiale til forebyggelse af overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet

Materiale til debat og dialog om emnet seksuelle overgreb på anbringelsesstederne, og til at sætte fokus på arbejdet med at forebygge og sikre en tidlig opsporing af seksuelle overgreb mod børn og unge på anbringelsessteder.

Børn og unge der er anbragt uden for hjemmet har en øget risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb før og/eller under anbringelsen

SISO har udarbejdet materialer, der skal bidrage til at forebygge, at børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb, mens de er anbragt.

Den professionelle tvivl

Den Professionelle Tvivl er et vejledningsmateriale, der sætter fokus på børns tegn og reaktioner på seksuelle overgreb. Publikationen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med børn og unge – formålet er, at den skal kunne bidrage til en tidligere opsporing af seksuelle overgreb.

I interviewet med socialrådgiver og familieterapeut Tove Christiansen Bjerrer fra Rådgivningscentret, Aarhus kommune peges på faglige tilgange på området.

Tove Christiansen Bjerre har været med i den ekspertgruppe, der har bidraget med faglige input og erfaringer til publikationen ”Den Professionelle Tvivl”.

Den professionelle tvivl - videoklip

Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge - publikation

En tryg anbringelse

Anbringelsessteder ønsker at skabe trygge udviklingsmiljøer for anbragte børn og unge. Med "En Tryg Anbringelse" sættes der fokus på og gives inspiration til, hvordan man kan forebygge seksuelle overgreb ud fra forskellige indfaldsvinkler, metoder og redskaber og hvordan man kan integrere forebyggelsen i den daglige pædagogiske praksis.

I interviewet med afdelingsleder Lene Gamrath og socialpædagog Anne-Mette Døssing begge fra Behandlingsinstitutionen Hald Ege ved Viborg fortælles om inspirationen og erfaringerne med brug af materialet

Lene Gamrath har været med i en arbejdsgruppe, der har bidraget med input til materialet via et workshop forløb.

En tryg anbringelse - videoklip

En tryg anbringelse. Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge - publikation

Sidst opdateret 09/02 2016