Gå til indhold

Spørgsmål til dialog

Når I indleder arbejdet med en forebyggelsespolitik eller når I løbende ønsker at følge op på politikken, så kan dialogspørgsmål, være med til at sætte samtalen i gang.

Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet ’Overgreb’ på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan også bruges til at sætte fokus på, hvordan I kan tale med børn og unge om bekymring eller mistanke om overgreb.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inspireret af SISO´s konsulentarbejde i institutioner og af henvendelser til SISO´s telefonrådgivning.

Sådan kan I gøre 
 

Brug dialogspørgsmålene, når I arbejder med politikken til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge.

  • Tag dialogspørgsmålene med til de møder, hvor I arbejder med beredskab og politik. Brug dem til at drøfte hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. Det giver input til beredskab og politik.
  • Tag dialogspørgsmålene med til personalemødet. Vælg et dialogspørgsmål og drøft jeres handlemuligheder og jeres mulighed for dialog med barnet/den unge. Det kan give input til beredskab og politik, eller være en måde løbende at holde fokus på forebyggelsespolitikken eller at få input til justering af den.
Sidst opdateret 09/02 2016