Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Materialer og redskaber > Forebyg overgreb – dagtilbud og skoler

Forebyg overgreb – dagtilbud og skoler

For fagpersoner i et dagtilbud eller på en skole findes her relevant materiale, der kan hjælpe jer i jeres arbejde med forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge.

Overgreb kan have alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for børn og unges udvikling og senere voksenliv. Derfor er det vigtigt, at I som fagpersoner så tidligt som muligt opsporer og handler på det, hvis der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb.

Opspor og forebyg overgreb

For at forebygge og opspore overgreb mod børn og unge er det vigtigt, at:

 • I har faglig viden om forebyggelse og opsporing af overgreb.
 • I udarbejder et beredskab til håndtering af sager om overgreb.
 • I udarbejder en politik til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb.
 • I implementerer beredskab og politik i det daglige arbejde.
 • I drøfter og justerer løbende beredskabet og politikken. 

Der er udarbejdet materiale til det forebyggende arbejde, så jeres arbejdsplads kan komme godt i gang. Vægten i materialet ligger på, hvordan I kan udarbejde en politik til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb. I kan også hente inspiration til, hvordan I griber processen an og til selve indholdet i en politik.

Faser i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing

Faserne i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing er beskrevet i nedenstående udfoldelige felter. Felterne indeholder materialer udarbejdet til hver af de forskellige faser af det forebyggende arbejde.  

Fold alle teksterne ud eller ind

Sæt fokus på forebyggelse

Materiale:

 • Introduktion og læsevejledning
 • Faktaark

Aktiviteter:

 • Sæt forebyggelse på dagsordenen
 • Kontakt evt. SISO
 • Udpeg tovholder og nøglepersoner

Udarbejd beredskab og politik

Materiale:

 • Faktaark
 • Refleksionsspørgsmål
 • Dialogkort
 • Vejledning til beredskab
 • Vejledning til politik

Aktiviteter:

 • Dialog og temadag
 • Evt samarbejde med SISO
 • Udarbejde beredskab
 • Udarbejde politik

Anvend beredskab og politik

Materiale:

 • Faktaark
 • Refleksions-spørgsmål
 • Dialogkort

Aktiviteter:

 • Løbende dialog 
 • Anvend politik og beredskab

Følg op på og juster beredskab og politik

 Materiale: 

 • Faktaark
 • Refleksions-spørgsmål
 • Dialogkort
 • Vejledning til beredskab
 • Vejledning til politik

Aktiviteter:

 • Løbende dialog
 • Temadag – feedback på beredskab og politik 
 • Justering af beredskab og politik
Sidst opdateret 08/11 2021