Gå til indhold

Spørgsmål til refleksion

I det forebyggende arbejde kan I have gavn af at overveje hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det.

I kan bruge refleksionsspørgsmålene til at sætte gang i refleksioner og dialog på arbejdspladsen, når I skal arbejde med at udforme en politik til forebyggelsen og opsporing af overgreb mod børn og unge. I kan f.eks. bruge dem til at sætte temaet ’Overgreb’ på dagsordenen på et personalemøde, temadag eller lignende. I kan ligeledes bruge refleksionsspørgsmålene til at afstemme og drøfte normer, omgangsformer og adfærd.

Nogle arbejdspladser vil have god gavn af skriftlige retningslinjer for samvær og adfærd, mens det på andre arbejdspladser vil optimere forebyggelsen og opsporing af overgreb mod børn og unge, at arbejdspladsen har faste procedurer for, hvordan temaet og dialogen omkring overgreb sættes på dagsordenen og indgår i den daglige pædagogiske praksis.

Dialogen og refleksionen, over hvad I gør eller ikke gør, er vigtig for at fremme forebyggelse og opsporing af overgreb.

Sådan kan I gøre
 

Brug spørgsmålene til at sætte gang i refleksioner og dialog på arbejdspladsen, når I arbejder med politikken til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge.

Tag afsæt i jeres pædagogiske praksis og værdier og brug refleksionsspørgsmålene til at afstemme og drøfte normer, omgangsformer og adfærd.

  • Tag refleksionsspørgsmålene med til de møder, hvor I arbejder med beredskab og politik. Brug refleksionsspørgsmålene til at afstemme og drøfte normer, omgangsformer og adfærd. 
  • Tag refleksionsspørgsmålene med til personalemødet. Vælg et spørgsmål og brug det som udgangspunkt for en dialog. Det kan være en måde løbende at holde fokus på forebyggelsespolitikken eller at få input til justering af den.
Sidst opdateret 02/07 2018