Gå til indhold

Inspiration til beredskabsplan

Inspiration til hvordan du kan komme i gang med et lokalt beredskab. Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

For at understøtte det kommunale beredskab anbefaler SISO, at alle dagtilbud, skoler og anbringelsessteder udarbejder et lokalt beredskab. Beredskabet skal bl.a. give konkrete handleanvisninger til ledelse og medarbejdere, når der opstår bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb.


I jeres beredskab skal det fremgå: 
 

  • Hvad den enkelte gør, når mistanken opstår
  • Hvem I skal henvende jer til - navn og telefonnummer på kontaktperson(er)
  • Skærpet underretningspligt
  • Hvad en underretning skal indeholde
  • Beskrivelse af forskellige handleveje alt efter, hvem mistanken retter sig i mod (forældre, ansat, barn/ung, andre)
  • Hvem der skal foretage evt. anmeldelse

I kolonnen til højre kan downloades en vejledning og et diagram over mulige handlemuligheder og kommandoveje for medarbejdere og ledere. Brug eksemplet til at drøfte, hvordan I gør hos jer, og til at lave et diagram over jeres eget beredskab.

Sidst opdateret 02/07 2018