Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Materialer og redskaber > Forebyg overgreb - anbringelsessteder > Faktaark - lovtekster og definitioner

Faktaark - lovtekster og definitioner

Forebyggelse og især håndtering af mistanke og viden om overgreb involverer et omfattende lovmateriale.

Faktaarkene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster - underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger, straffelov - samt definitioner på seksualitet og overgreb.

Brug faktaarkene i alle faser af det forebyggende arbejde. I kan bruge dem som reference, hvis I er i tvivl om definitioner eller lovgivning, og I kan bruge dem som inspiration til hvilke definitioner, I vil have med I jeres beredskab og politik.

Sådan kan I gøre 
 

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

  • Tag faktaarkene med til de møder, hvor I arbejder med beredskab og politik. Brug dem som reference og inspiration til at afklare værdier og handleveje.
  • Tag faktaarkene med til personalemødet. Vælg et kort og brug det som udgangspunkt for en dialog om, hvordan I konkret skal handle på baggrund af et lovkrav, eller om hvordan I ser på definitioner af seksualitet og overgreb. Brug det mens I udarbejder politikken, eller brug det til løbende at holde fokus på temaet ’Overgreb’, når I har implementeret politikken.
Sidst opdateret 02/07 2018