Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Materialer og redskaber

Materialer og redskaber om overgreb

For at kunne hindre og opspore vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, er det forebyggende arbejde og den tværfaglige indsats et centralt fokusområde. På disse sider har vi samlet materialer og redskaber, der kan bruges i dette arbejde.

Pr. 1. oktober 2013 blev det lovpligtigt for alle kommuner at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (SEL §19, stk. 5).

I forbindelse hermed er der tilbud om gratis konsulentbistand til kommuner, skoler, dagtilbud og anbringelsessteder. Formålet er, at sætte fokus på forebyggelse af overgreb og den tidlige opsporing og sikre en faglig kvalificeret håndtering af sager, hvor børn og unge udsættes for overgreb, eller hvor der er mistanke herom.

Find redskaber til dette arbejde og meget mere her: 

Socialstyrelsen tilbyder også gratis konsulentbistand til kommuner i forbindelse med udarbejdelse/opdatering og implementering af beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Indsatsteam Overgreb

Du kan læse mere om de lovændringer der trådte i kraft i forbindelse med overgrebspakken:

Lovændringer i forbindelse med Overgrebspakken  

Sidst opdateret 02/07 2018