Forside > Børn > Overgreb > Spillerum > Kommunekurser i Spillerum

Kommunekurser i Spillerum

Herunder findes praktiske informationer om kommunekurserne i dialogredskabet Spillerum.

Et kommunekursus afholdes lokalt i den enkelte kommune. Kommunekurserne kan rekvireres løbende fra september 2016 og indtil udgangen af 2018. Kommuner kan søge om et kursus for pædagoger og andre relevante fagfolk i dagtilbud med henblik på at styrke børns evne til at sætte og respektere grænser.

Et kommunekursus i Spillerum består af:

 • Et sammenhængende, todages kursus
 • To selvstændige opfølgningsdage (den første opfølgningsdag efter 1–2 måneder, den næste opfølgningsdag efter yderligere 1–2 måneder)

Minimumsbetingelser

Kommunen skal opfylde følgende to minimumsbetingelser for at komme i betragtning til et kursus:

 • Der skal være ledelsesmæssig beslutning og opbakning til kurset og implementeringen af Spillerum
 • Der skal være afsat personalemæssige ressourcer til deltagelse i kurset og til anvendelse og forankring af Spillerum i kommunen.

Ansøgningsproces

 1. Kommunen er interesseret i at implementere Spillerum som en faglig metode i kommunens dagtilbud, eller udvalgte dagtilbud.

 2. Kommunen tager evt. kontakt til projektleder i Socialstyrelsen: Lis Toft Madsen, tlf.nr. 91 37 02 30 – mailadresse litm@socialstyrelsen.dk

 3. Kommunen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudschefen, ledelsesrepræsentanter fra dagtilbud i kommunen, pædagogiske konsulenter og lign. (3-6 medlemmer)

 4. Kommunen udfylder et ansøgningsskema:
  Ansøgningsskema for kommunekursus i Spillerum

 5. Når Socialstyrelsen har modtaget ansøgningsskemaet fra kommunen holder Socialstyrelsen (projektleder) møde med kommunen (arbejdsgruppen). Formålet med mødet er at kvalificere kommunens planlægning af forløbet og kvalificere samarbejdet mellem kommunen og Socialstyrelsen.

 6. Socialstyrelsen udarbejder på baggrund af drøftelserne på mødet en samarbejdsaftale med kommunen. Samarbejdsaftalen indeholder en beskrivelse af de aftaler, der er indgået mellem kommunen og Socialstyrelsen, herunder tid og sted samt deltagere på kommunekurset. 

 7. Kommunekurset gennemføres. Kommunen stiller kursuslokale, forplejning og AV-udstyr (projektor, evt. mikrofon og højtaler) til rådighed og sørger for den praktiske planlægning af kurset.

 8. Deltagerne på kurset forpligter sig til: 
 • At deltage på alle kursusdage
 • At medvirke i løbende evalueringer af kursusaktiviteterne
 • At anvende Spillerum i deres pædagogiske praksis imellem kursusdagene
 • At fremlægge deres erfaringer med at anvende Spillerum på kursets opfølgningsdage 

Tildelingskriterier

Kommuner, der opfylder minimumsbetingelserne tildeles et kommunekursus efter ’først til mølle’ princippet. Ventetid kan forekomme. Hvis der er flere ansøgere til kommunekurser, end der er kapacitet til, vil Socialstyrelsen i udvælgelsen lægge vægt på:

 • Kommuner, der indtænker implementering af Spillerum i dagtilbud som en del af en større indsats med henblik på at forebygge, opspore og kvalificere håndtering af overgreb mod børn, herunder kommuner der er blevet anbefalet et kommunekursus som led i et forløb med Indsatsteam Overgreb.

 • Kommuner, hvor der er sammenhæng mellem satspuljeprojektets formål (udbredelse af Spillerum med henblik på at forebygge og opspore seksuelle overgreb mod børn i dagtilbud) og kommunens ønsker, forventninger og organisering af kurset (ledelsesopbakning, valg af deltagere, afsatte personaleressourcer m.m.)

 • Kommuner, der har særlige udfordringer i forhold til seksuelle overgreb mod børn i dagtilbud, f.eks. aktuelle sager om overgreb mod børn i dagtilbud, meget få underretninger fra dagtilbudsområdet m.m.
Sidst opdateret 01/10 2018