Kurser i dialogredskabet Spillerum

Socialstyrelsen tilbyder løbende gratis kurser i Spillerum til fagpersoner i dagtilbud. Spillerum understøtter børns udvikling, læring og dannelse.

Socialstyrelsen tilbyder et forløb for dagtilbud med faglige oplæg og øvelser, hvor pædagoger og andre relevante fagpersoner lærer at anvende dialogredskabet Spillerum.

Forløbet har fokus på børneperspektivet og det styrker fagpersoners kompetencer til at tale med børn, blandt andet om grænser og grænseoverskridende adfærd.

Ved at tale med børn fremmes børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse. Børnenes empatiske kompetencer udvikles og de støttes til at genkende, forstå og sætte grænser, samt se og respektere andres grænser. Børns evne til at sætte og respektere grænser er med til at forebygge seksuelle overgreb.

Børn udvikler sig i samspil med voksne

Det er en del af børns personlighedsudvikling at lære at skelne mellem lyst og ulyst, frivillighed og tvang, omsorg og overgreb m.m. Sårbare og udsatte børn har et særligt behov for kompetente voksnes støtte til denne personlighedsudvikling. Spillerum understøtter børns udvikling i et samspil med de voksne, som de er i kontakt med.

Kurser i Spillerum

Det er den voksne, der igangsætter og strukturerer samtalen omkring Spillerum på en måde, der tilgodeser det enkelte barns behov, muligheder og vilkår. Den voksne har en afgørende rolle i samtalen med barnet. Det er derfor en forudsætning for at bruge Spillerum, at den voksne har deltaget i et kursus omkring anvendelsen af materialet. Dialogredskabet udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse og kun her.

Socialstyrelsen tilbyder kommunekurser, hvor den enkelte kommune gennemfører et forløb med henblik på at implementere Spillerum som en faglig metode i kommunen. Kommunekurser strækker sig over fire dage (to sammenhængende dage og to opfølgningsdage).

Læs mere om kommunekursus og ansøgning her

Vil du vide mere? 

Du kan få mere detaljeret viden om Spillerum på Vidensportalen:

Spillerum på Vidensportalen

Til jer, der skal deltage i kursus om spillerum:

Du kan finde inspiration til forberedelse og opfølgning på kurset i disse dokumenter: 

Inspiration til forældreinformation (pdf)

Inspirationskatalog til medarbejdere (pdf)

Inspirationskatalog til ledere (pdf)

Forældrefolder (pdf) 

Forældrefolder (Word)

Sidst opdateret 01/10 2018