Temaforløb

Socialstyrelsens Indsatsteam Overgreb tilbyder afgrænsede rådgivningsforløb til kommuner om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Forløbene er på op til 25 timer.

Socialstyrelsens Indsatsteam Overgreb tilbyder mindre forløb til kommuner, der arbejder med et afgrænset emne indenfor temaet overgreb mod børn. 

Forløbet kan bestå af sparring, rådgivning eller undervisning på op til 25 timer med fokus på en konkret problemstilling eller tematik i kommunen. Det kan for eksempel dreje sig om sparring på en beredskabsplan, sparring på hvordan tværfagligt samarbejde organiseres eller undervisning for personalegrupper i kommunen om et afgrænset tema.

Hvem kan ansøge og hvornår?


Indsatsteam Overgreb står til rådighed for alle landets kommuner. Kommuner, som er interesserede i at indgå et samarbejde med indsatsteamet, skal udfylde et kort ansøgningsskema. Indsatsteamet går herefter i dialog med kommunen omkring det videre forløb.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren eller forløbet, kan projektlederen kontaktes.

Der opstartes temaforløb løbende. Modtager indsatsteamet flere henvendelser, end der er ressourcer til, prioriteres kommuner, som ikke før har modtaget konsulentbistand fra Indsatsteam Overgreb.

Som kommune skal I afsætte den fornødne tid til deltagelse i forløbets aktiviteter. Selve forløbet med Indsatsteam Overgreb er gratis.

 

Sidst opdateret 02/07 2018