Forside > Børn > Overgreb > Indsatsteam Overgreb > Om Indsatsteam Overgreb

Indsatsteam Overgreb

Indsatsteam Overgreb er et gratis tilbud til kommuner, der ønsker et aktivt kommunalt beredskab til tidlig opsporing og håndtering af sager om voldelige og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Fold alle teksterne ud eller ind

Målrettet forløb

Et forløb kan tilpasses til alle faggrupper, der arbejder med børn og unge i kommunalt regi. Det kan være frontpersonale i skole/dagtilbud og døgntilbud, medarbejdere fra tandplejen, PPR og SFO'er, sagsbehandlere fra myndighedsområdet og sundhedsplejersker. 

Økonomi og omfang

Som kommune skal I afsætte den fornødne tid til deltagelse i forløbets aktiviteter. Selve forløbet med Indsatsteam Overgreb er dog gratis. Forløbets omfang og aktiviteter afhænger af udviklingsbehovet.

Samarbejde

Med Indsatsteam Overgreb ønsker Socialstyrelsen at bidrage til en god udvikling af kommunernes arbejde med at forebygge og forhindre overgreb mod børn og unge. Et kommunalt udviklingsforløb udformes i tæt samarbejde med kommunen, så aktiviteterne passer til kommunens behov og potentielle udviklingsområder.

Teamet

Indsatsteam Overgreb består af fagfolk fra Socialstyrelsen, der har en bred vifte af erfaring fra overgrebsområdet og med at understøtte implementering af lovbestemte initiativer. Indsatsteamet har desuden mulighed for at inddrage eksterne faglige kræfter for at sikre det bedst mulige forløb for jer som kommune.

Baggrund

Indsatsteam Overgreb er en videreudvikling af Socialstyrelsens understøttelse af lovpligtige kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Indsatsteamets faglige udviklingsaktiviteter bygger desuden videre på erfaringer fra andre projekter i Socialstyrelsen, blandt andet Task Forcen på området udsatte børn og unge, partnerskabskommuneprojektet på forebyggelsesområdet og børnekatalogets praksiskurser.

Sidst opdateret 06/10 2016