Forside > Børn > Overgreb > Indsatsteam Overgreb > Lovpligtige kommunale beredskaber

Lovpligtige kommunale beredskaber

Et kommunalt beredskab danner rammen for kommunens samlede indsats til bekæmpelse af overgreb mod børn og unge.

Overgreb har vidtrækkende konsekvenser

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og handling.

Det er lovpligtigt for alle kommuner at have et skriftligt beredskab, der kan støtte det forebyggende og opsporende arbejde.

Et komplekst felt

Det kan være en kompleks opgave at opspore børn og unge, der er udsat for vold eller seksuelle overgreb. Som fagperson kan man ofte være i tvivl om, hvordan man skal agere, hvis der opstår en mistanke om, at et barn er udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Viden om overgreb og handleveje

Beredskabet skal beskrive og formidle viden om forebyggelse, tegn og reaktioner på overgreb. Det skal også beskrive konkrete handleveje, så man som medarbejder eller leder kender til egen rolle og ansvar og ved, hvordan man skal håndtere bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabet skal desuden formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Vejledning til udarbejdelse af kommunalt beredskab

Hjælp til at få et aktivt kommunalt beredskab

Et kommunalt beredskab skal være kendt, og det skal bruges og holdes ved lige. Med Indsatsteam Overgreb tilbyder Socialstyrelsen kommunerne et individuelt tilpasset udviklingsforløb, der hjælper med at løfte den opgave.

Indsatsteam Overgreb er en videreudvikling af Socialstyrelsens konsulentbistand til kommunerne i arbejdet med at udarbejde/ajourføre og implementere kommunale beredskaber. 

Indsatsteam Overgreb

Sidst opdateret 28/05 2018