Forside > Børn > Overgreb > Indsatsteam Overgreb > Når Socialstyrelsen selv tager kontakt

Når Socialstyrelsen selv tager kontakt

Socialstyrelsen kan selv kontakte kommuner og tildele dem konsulentydelser til udvikling af den lokale indsats mod overgreb. Se kriterierne.

I det følgende præsenteres vejledende, generelle hensyn i forbindelse med tildeling af Indsatsteam Overgrebs konsulentydelser til kommuner, som Socialstyrelsen af egen drift retter henvendelse til.

Socialstyrelsen kan kontakte kommuner, hvor det skønnes, at der kan være udfordringer med på tilstrækkelig vis at forebygge og opspore voldelige og seksuelle overgreb mod børn eller håndtere mistanke eller viden om overgreb mod børn.

Bekymringen kan blandt andet være opstået på baggrund af et samlet skøn baseret på flere af nedenstående faktorer:

  • Kommunen har ikke et politisk godkendt og offentligt tilgængeligt kommunalt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn.
  • Kommunen har ikke et revideret godkendt og offentligt tilgængeligt kommunalt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn (beredskabet skal som minimum revideres hvert fjerde år). 
  • Kommunens sagsbehandling i sager om overgreb mod børn og unge har været genstand for kritik i pressen.
  • Ministeren har bedt Socialstyrelsen om at tilbyde en kommune sparring eller konsulentbistand til forebyggelse af sager om overgreb mod børn.
  • Antallet af underretninger om vold og seksuelle overgreb mod børn ligger højt i kommunen i forhold til regionsgennemsnittet, landsgennemsnittet eller objektivt sammenlignelige kommuner.
  • Antallet af børnehussager ligger lavt i forhold til regionsgennemsnittet, landsgennemsnittet eller objektivt sammenlignelige kommuner. Data kan her eventuelt sammenholdes med kommunens andel af sårbare børn.
  • Et sammenligneligt højt antal børnehussager i kommunen og et sammenligneligt lavt antal underretninger i kommunen.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 12/01 2017