Forside > Børn > Overgreb > Indsatsteam Overgreb > Indsatsforløb

Indsatsforløb om overgreb mod børn

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Forløbene strækker sig over 1 – 1½ år.

Socialstyrelsens tilbyder længerevarende forløb til kommuner, der gerne vil arbejde med udvikling af ledere og fagpersoners indsats i forhold til forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge, herunder udvikling af det kommunale beredskab samt det tværfaglige samarbejde.

Indsatsforløbet indledes med en forundersøgelse, som afdækker kommunens praksis og vidensniveau på overgrebsområdet. På baggrund af forundersøgelsens resultater tilrettelægger Socialstyrelsen i samarbejde med kommunen en plan for et udviklingsforløb med fokus på at styrke kommunens praksis. Indsatsforløbet afsluttes med en opfølgning på kommunens udvikling, samt anbefalinger til det fremadrettede arbejde på overgrebsområdet.

Et indsatsforløb er tilpasset den enkelte kommunes behov og udviklingspotentialer. Indholdet i et varierer derfor fra kommune til kommune. Som kommune kan I dog altid forvente følgende resultater af et forløb:

  • Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder på overgrebsområdet
  • Et opdateret og aktivt kommunalt beredskab til opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge 
  • Generel opkvalificeret viden om overgreb i kommunen

Indsatsforløb er gratis for kommunen. Dog skal der afsættes personalemæssige ressourcer til forløbets aktiviteter. Ansøgning til indsatsforløb skal være besluttet på direktørniveau.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgningsproces for indsatsforløb

  1. Kommuner, som overvejer eller har besluttet at ansøge om et indsatsforløb, henvender sig til projektleder

  2. Der afholdes et indledende møde mellem kommunen og Socialstyrelsen, hvor kommunens udfordringer og ønsker, samt Socialstyrelsens tilbud drøftes, herunder hvilken type forløb, der bedst vil kunne dække kommunens behov.

  3. Efter det indledende møde tager kommunen endelig stilling til, om de vil søge et forløb hos Socialstyrelsen, og hvilken type forløb, den vil søge.

Ansøgningsskema til indsatsforløb her

Tildelingskriterier

Indsatsteam Overgreb står til rådighed for alle landets kommuner. Ansøgning om indsatsforløb skal være besluttet på direktørniveau.

Som kommune skal I afsætte de nødvendige personaleressourcer til hele forløbet, det vil sige forundersøgelse, aftalte udviklingsaktiviteter samt opfølgning.

Modtager indsatsteamet flere henvendelser, end der er ressourcer til, prioriteres kommuner, hvor:

  • Motivationen for at deltage i et indsatsforløb er relevant og fyldestgørende beskrevet
  • Der er ledelsesmæssig opbakning, herunder afsat ressourcer til deltagelsen
  • Der ikke tidligere er modtaget bistand fra Indsatsteam Overgreb
Sidst opdateret 25/02 2019