Forside > Børn > Overgreb > Indsatsteam Overgreb

Indsatsteam Overgreb

Socialstyrelsen tilbyder individuelle rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke indsatsen mod overgreb, herunder det lovpligtige kommunale beredskab.

Kommuner tilbydes gratis støtte til at kvalificere arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere sager om overgreb mod børn og unge. Overgreb handler både om fysisk og psykisk vold og om seksuelle overgreb.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og handling.

Det lovpligtige kommunale beredskab danner rammen for kommunens samlede indsats til bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal være kendt af ledere og medarbejdere, og det skal bruges og holdes ved lige.

Socialstyrelsen tilbyder gratis udviklingsforløb til kommuner, der gerne vil styrke deres indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, herunder det kommunale beredskab. Forløbene kan have fokus på alle facetter af indsatsen – forebyggelse, opsporing og håndtering – og tager altid afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov på området.

To typer udviklingsforløb

Indsatsteam Overgreb tilbyder to forskellige former for rådgivningsforløb, indsatsforløb og temaforløb.

Indsatsforløb

Et indsatsforløb er et længerevarende forløb, der indledes med en undersøgelse af kommunens eksisterende praksis på overgrebsområdet.

På baggrund af undersøgelsens resultater tilrettelægger Socialstyrelsen i samarbejde med kommunen et udviklingsforløb med fokus på at styrke kommunens praksis. Der kan f.eks. indgå sparring, workshops, kursusdage, temadage eller oplæg for udvalgte faggrupper eller nøglepersoner. Som en del af forløbet vil der også altid være fokus på opdatering eller udvikling af kommunens beredskab.

Læs mere om indsatsforløb her

Temaforløb
Et temaforløb er et korterevarende rådgivningsforløb, til kommuner der gerne vil arbejde med et afgrænset emne indenfor temaet overgreb mod børn og unge. Det kan f.eks. være sparring på det kommunale beredskab eller undervisning for udvalgte fagpersoner i kommunen om et afgrænset emne.

Læs mere om temaforløb her

Sidst opdateret 25/02 2019