Forside > Børn > Overgreb > Indsatsteam Overgreb

Indsatsteam Overgreb

Socialstyrelsen tilbyder individuelle udviklingsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om voldelige og seksuelle overgreb mod børn. Tilbuddet ydes i regi af styrelsens Indsatsteam Overgreb.

Et aktivt beredskab mod overgreb

Det skriftlige kommunale beredskab danner rammen for kommunens samlede indsats til bekæmpelse af voldelige og seksuelle overgreb mod børn og unge. Men et beredskab er mere end et politisk godkendt og offentliggjort dokument. Et beredskab skal være kendt, og det skal bruges og holdes ved lige.

Med Indsatsteam Overgreb tilbyder Socialstyrelsen kommunerne et individuelt tilpasset udviklingsforløb, der hjælper kommunerne med at løfte denne opgave. Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte kommunes konkrete behov og udviklingspotentialer i sager om fysiske og seksuelle overgreb mod børn.

Indsatsteam Overgreb understøtter kommunernes arbejde med at:

  • Opspore og forebygge voldelige og seksuelle overgreb mod børn og unge
  • Styrke sagsbehandlingen i sager om voldelige og seksuelle overgreb mod børn og unge.
Sidst opdateret 22/06 2018