Forside > Børn > Overgreb > SISO

Muligheder indenfor rådgivning om overgreb

Her på siden kan du læse om Videnscenteret SISO og de forskellige muligheder indenfor rådgivning i sager om seksuelle overgreb og vold mod børn og unge.

SISO – Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn – er det nationale videnscenter til bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod børn. 

Formålet med SISO er at indsamle, bearbejde og formidle viden om sociale indsatser mod vold og seksuelle overgreb mod børn, herunder at deltage i relevante nationale og internationale netværk indenfor det tematiske område.

SISO tilbyder konsulentbistand både til kommuner via Indsatsteam Overgreb og til anbringelsessteder. Begge indsatser har til formål at styrke forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge.

Rådgivning om overgreb

Derudover er der en række andre muligheder for at få rådgivning om overgreb, hvis man er fagperson, pårørende eller et barn eller en ung.

Sidst opdateret 29/11 2018