Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Børnehuse > Udgivelser om de danske børnehuse

Udgivelser om de danske børnehuse

Socialstyrelsen formidler viden og data om de danske børnehuse

Socialstyrelsen har gennem understøttelsen af de danske børnehuse udgivet følgende undersøgelser og datastatistik fra de danske børnehuse nationale database. Udgivelserne har til formål at bidrage med viden om overgreb mod børn og unge i Danmark og dokumentere implementeringen af den danske børnehusmodel.

Den Danske Børnehusmodel - Faglige beskrivelser af indsatserne i de danske børnehuse

Årsstatistik om de danske børnehuse 2019

Årsstatistik om de danske børnehuse 2018

Årsstatistik om de danske børnehuse 2017

Årsstatistik om de danske børnehuse 2016

Årsstatistik om børnehusene 2015

Erfaringsopsamling af børnehusene

Børns oplevelser af børnehusene 

Sager i børnehusene i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 (pdf)

Videregivelse af børnehusdata til forskningsprojekt

Socialstyrelsen har truffet afgørelse om at videregive data fra Børnehus IT systemet til Ph.d-projektet "Investigating polyvictimization in child abuse cases."

Formålet med projektet er at undersøge polyviktimisering i en dansk børnevelfærdskontekst: De danske børnehuse og polyviktimeringens rolle i forhold til at forklare negative psykologiske følger hos børn og unge. Polyviktimisering dækker over flere og samtidige former for vold og seksuelle overgreb.

Målet er at udarbejde anbefalinger til, hvordan sagshåndtering, henvisningsprocedurer og tværsektorielt samarbejde kan udvikles og styrkes fremover i komplekse overgrebssager mod børn og unge.

Data er videregivet til forskningsprojektet uden CPR nummer eller andre identifikationsoplysninger. Socialstyrelsen har desuden stillet en række krav til forsker om brug af data og offentliggørelse af projektets resultater, der sikrer, at enkeltpersoner ikke kan identificeres.

Hvis du vil høre nærmere om projektet og brugen af dine oplysninger i det, kan du kontakte Ida Haahr-Pedersen på mail eller telefonnummer 24208766.

Sidst opdateret 24/03 2021