Børnehus Nord

Børnehus Nord er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Børnehus Nord yder faglig støtte og sparring til de myndighedsrådgivere, der arbejder med disse sager.

Børnehus Nord - lego læge

Børnehus Nord ligger på Gemmavej 17B i Aalborg og dækker hele Region Nordjylland. Børnehus Nord er bemandet med et fast uddannet personale, der har særlige kvalifikationer og kompetencer i forhold til at håndtere sager om overgreb mod børn. Det faste personale består af en leder, to socialrådgivere, to psykologer og en sekretær.

Om Børnehus Nord

 

Sidst opdateret 20/01 2017