Samarbejdsparter

Børnehuset skal opfattes som en organisatorisk ramme for et samarbejde mellem regionens 19 kommuner, sundhedsvæsenet og politikredse.

Samarbejdspartnerne leverer de påkrævede monofaglige ydelser ind i børnehusets tilbud, men via det tværsektorielle samarbejde udvikles også nogle fælles faglige og værdimæssige tilgange, som børn og familier vil blive mødt med hos alle involverede sektorer.

Børnehus Midt betjener de 19 kommuner, som du kan se nedenfor.


Samarbejdspartner

Børnehuset samarbejder med CBO børnecenter, Skejby Universitetshospital og Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. 

CBO børnecenter 

De tre politikredse er: Midt & Vestjyllands Politi, Syd & Østjyllands Politi og Østjyllands Politi.

Se vores organisationsdiagram der viser, hvordan rammen for de respektive sektorers ydelser og myndighedsforpligtigelse er koblet op på de enkelte organisationer og på samme tid udgør en enhed i børnehuset. 

Organisationsdiagram Børnehus Midt 

Sidst opdateret 20/01 2017