Børnehus Midt

Børnehus Midt er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom.


Børnehus midt - ur

I Børnehus Midt arbejder vi med forhold, der vedrører seksuelle overgreb og vold mod børn og unge. Overgrebet kan være sket på et tidligere tidspunkt i barnets liv, eller der kan være tale om en akut hændelse.

Overordnet er vores opgave at sikre en professionel og skånsom indsats for barn og familie, når forhold omkring overgrebet skal behandles. Det gør vi ved at koordinere samarbejdet mellem de involverede fagpersoner, samt ved at tilbyde psykologisk krisehjælp i form af samtaler med barnet, den unge og de nærmeste vigtige voksne.

Børn, unge og deres familier modtages efter henvendelse fra hjemkommunens familierådgiver.
Familier kan ikke selv henvende sig i børnehuset.

En anden væsentlig opgave er at yde rådgivning og vejledning til myndighedssocialrådgivere i Region Midt.

Om Børnehus Midt

Sidst opdateret 20/01 2017