Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Børnehuse > Socialstyrelsen understøtter de danske børnehuse

Socialstyrelsen understøtter de danske børnehuse

Socialstyrelsen understøtter børnehusenes drift og det tværsektorielle samarbejde i børnehusene for at sikre at en kvalificeret høj faglig ensartet indsats i børnehusene udvikles og fastholdes i hele landet.

Socialstyrelsen yder faglig understøttelse og konsulentbistand til de danske børnehuse baseret på aktuel bedste viden. Socialstyrelsens initiativer består blandt andet:  

  • Implementering- og konsulentstøtte til børnehusene og deres driftskommuner
  • Understøttelse af de danske kommuner anvendelse af børnehusene i sager om overgreb
  • Facilitering af en række fælles videns og erfaringsmødefora på tværs af landets børnehuse og deres samarbejdspartnere
  • Facilitering af tværsektorielle møder mellem politi, kommune og børnehuse 
  • Udarbejdelse og udvikling af fælles faglige beskrivelser for de tværsektorielle indsatser i de danske børnehuse

Socialstyrelsen er desuden ansvarlig for det IT-baserede registreringssystem, som alle børnehusene indberetter til og behandler. Socialstyrelsen yder løbende support og sikrer en ensartet registrerings praksis på tværs af landet. Ligeledes behandler og formidler Socialstyrelsen nationale data fra systemet en gang årligt i form af årsstatistikken om de danske børnehuse.  

Fold alle teksterne ud eller ind

Kvalitetsstandarder

Socialstyrelsen og børnehusene har udarbejdet fælles kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark. Kvalitetsstandarderne er et fælles fagligt arbejdsredskab for børnehusene og deres samarbejdspartnere.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive vejledende retningsliner for den højt specialiserede tværfaglighed i sager om overgreb mod børn og unge, der skal kendetegne børnehusene på landsplan.

Kvalitetsstandarderne skal bidrage til, at børnehusene opretholder – og løbende udvikler – en specialiseret faglighed af høj kvalitet. Kvalitetsstandarderne baserer sig på de lovmæssige krav til børnehusene, som er beskrevet i lovgivning og bekendtgørelse og beskriver herudover en række vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehuset.

Kvalitetsstandarderne beskriver dels de indsatser, der kan være forbundet med konkrete sagsforløb i børnehuset og dels den konsultative bistand som myndighedssagsbehandlere, der arbejder med sager om overgreb, kan få i børnehuset.

Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark (pdf) 

Sidst opdateret 25/06 2018