Gå til indhold
Forside > Børn > Overgreb > Børnehuse > Socialstyrelsen understøtter de danske børnehuse

Socialstyrelsen understøtter de danske børnehuse

Socialstyrelsen understøtter børnehusenes drift og det tværsektorielle samarbejde i børnehusene for at sikre at en kvalificeret høj faglig ensartet indsats i børnehusene udvikles og fastholdes i hele landet.

Socialstyrelsen yder faglig understøttelse og konsulentbistand til de danske børnehuse baseret på aktuel bedste viden. Socialstyrelsens initiativer består blandt andet:  

  • Implementering- og konsulentstøtte til børnehusene og deres driftskommuner
  • Understøttelse af de danske kommuner anvendelse af børnehusene i sager om overgreb
  • Facilitering af en række fælles videns og erfaringsmødefora på tværs af landets børnehuse og deres samarbejdspartnere
  • Facilitering af tværsektorielle møder mellem politi, kommune og børnehuse 
  • Udarbejdelse og udvikling af fælles faglige beskrivelser for de tværsektorielle indsatser i de danske børnehuse

Socialstyrelsen er desuden ansvarlig for det IT-baserede registreringssystem, som alle børnehusene indberetter til og behandler. Socialstyrelsen yder løbende support og sikrer en ensartet registrerings praksis på tværs af landet. Ligeledes behandler og formidler Socialstyrelsen nationale data fra systemet en gang årligt i form af årsstatistikken om de danske børnehuse.  

Fold alle teksterne ud eller ind

Den Danske Børnehusmodel. Faglige beskrivelser af indsatserne i de danske børnehuse

De danske børnehuse udgør rammen for det tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb. Publikationen beskriver børnehusenes fælles faglige procedurer og arbejdsgange, når et barn udredes. 

Hent publikationen på nedenstående link:

Den Danske Børnehusmodel 

Sidst opdateret 01/11 2021