Gå til indhold
Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Om forebyggelse og tidlig indsats

Om forebyggelse og tidlig indsats

En tidlig forebyggende indsats til børn og familier involverer mange aktører, arenaer og fagligheder. Det kræver, at kommuner arbejder med sammenhæng, koordinering og et helhedsorienteret perspektiv – både på strategisk og praksisnært niveau.

Under ’Forebyggelse og tidlig indsats' kan du læse om:

  • hvilke elementer der er centrale at arbejde med i den tidlige forebyggende indsats
  • hvorfor de centrale elementer er vigtige
  • hvordan kommuner kan arbejde med elementerne

Figuren viser en samlet oversigt over elementerne og illustrerer den tætte sammenhæng imellem dem.

Klik her for stor version 

Figur - Centrale elementer

Siderne om de centrale elementer henvender sig til kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og de fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner på tværs af det almene og specialiserede børne- og ungeområde.

Hvorfor arbejde med den tidlige forebyggende indsats?

Denne film fortæller kort, hvorfor det er en god idé at styrke den forebyggende indsats ved i fællesskab at omlægge praksis til at være tidligere forebyggende på børne- og ungeområdet. 

Se filmen i stor version på YouTube

Socialstyrelsen understøtter arbejdet med tidlig forebyggende indsats

Mange danske kommuner er allerede godt i gang med at styrke den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Socialstyrelsen understøtter udviklingen gennem rådgivning og udbredelse af praksisnær og forskningsbaseret viden på området.

Socialstyrelsen har blandt andet udarbejdet konceptet ”Strategisk ramme og Faglig retning” i et samarbejde med tre kommuner (Haderslev, Herning og Hvidovre), der kan inspirere og understøtte kommunernes omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

 Læs publikationen "Strategisk ramme og Faglig retning”

Sidst opdateret 08/02 2022