Gå til indhold
Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Udbredelse af familiehuse i hele landet – en del af Børnene Først

Forebyggelse og tidlig indsats | 15/06 2022

Initiativet skal understøtte kommuner og samarbejdsparter, der ønsker at styrke deres tidlige forebyggende indsats på småbørnsområdet gennem etablering eller udvidelse af familiehuse samt lignende organiseringer. Derudover skal initiativet understøtte etablering af børnebaser og udvidelse af den kommunale sociale døgnvagt.

Screening af indsatser med fokus på integrering af socialfaglige kompetencer på almenområdet

Dokumenterede metoder børn og unge, Forebyggelse og tidlig indsats | 11/02 2022

Integrering af socialfaglige kompetencer på almenområdet kan understøtte den tidlige opsporing af børn og unges mistrivsel og en efterfølgende rettidig indsats. I initiativet screenes der for lovende indsatser, viden og erfaringer med dette.

Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

Alle projekter og initiativer, Forebyggelse og tidlig indsats, Dokumenterede metoder børn og unge | 16/02 2022

Socialstyrelsen udvikler i samarbejde med 4-5 kommuner en model for tidlig opsporing og handleveje i grundskolen. Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner opspores og får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.

Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Dokumenterede metoder børn og unge, Forebyggelse og tidlig indsats | 12/12 2019

Socialstyrelsen udvikler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tre kommuner en model for samarbejde og indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær, der går på tværs af social- og almenområdet.

Screening og tidlige familierettede indsatser i barnets første 1000 dage

Alle projekter og initiativer, Ansøgningspuljer, Forebyggelse, Forebyggelse og tidlig indsats | 11/10 2019

For at sikre en god start på livet for børn i sårbare og udsatte familier afsættes midler til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets 1.000 første dage ved implementeringen af en række virksomme metoder, der skal sikre, at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får den rette og kvalificerede støtte tidligt i livet. Indsatserne skal bidrage til, at børnene opnår samme muligheder for udvikling, sundhed og trivsel som deres jævnaldrende.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Forebyggelse og tidlig indsats | 03/08 2016

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Sidst opdateret 21/03 2022