Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Model for tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig indsats | 17/04 2014

Som en del af forebyggelsespakken videreudvikles, udbredes og resultatevalueres en model for tidlig opsporing af socialt udsatte børn. Projektet strækker sig over en treårig periode fra 2014 til 2017. De 5 projektkommuner er: Furesø, Langeland, Ringsted, Svendborg og Sønderborg Kommune.

Klub Penalhus - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Anbringelse, Dokumenterede metoder børn og unge, Forebyggelse og tidlig indsats | 26/03 2015

Socialstyrelsen afprøver den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus", som skal understøtte børns læring. Metoden "Klub Penalhus" indebærer, at der sendes pakker med særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer til udsatte og anbragte børn.

KEEP

Forebyggelse og tidlig indsats, Anbringelse | 17/04 2015

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd hensigtsmæssigt.

Tidlig indsats – Livslang effekt

Forebyggelse og tidlig indsats, Civilsamfund | 17/04 2015

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier.

Partnerskabskommuner

Forebyggelse og tidlig indsats, Sagsbehandling | 17/04 2015

Med partnerskabsprojektet indgås et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende inddrages et netværk af referencekommuner, der arbejder i samme retning.

Frivillige organisationer

Forebyggelse og tidlig indsats, Civilsamfund | 21/04 2015

Som led i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt er der afsat en pulje på 30 mio. kr. til at fremme samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer i forhold til forebyggende indsatser over for børn og unge.

De Utrolige År Baby

Forebyggelse og tidlig indsats, Dokumenterede metoder børn og unge | 21/04 2015

De Utrolige År Baby er et kursusforløb til nybagte forældre, der har til formål at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Forældrene får gennem kurset konkret viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling og om, hvordan man stimulerer barnets udvikling.

De Utrolige År Småbørn

Forebyggelse og tidlig indsats | 21/04 2015

De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne.

VIDA

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 21/04 2015

VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

Makkerlæsning - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Dokumenterede metoder børn og unge, Anbringelse, Forebyggelse og tidlig indsats | 26/02 2016

Socialstyrelsen afprøver i samarbejde med Børne- og Socialministeriet den skoleunderstøttende metode "Makkerlæsning", som skal understøtte børns læsning, læring og trivsel i folkeskolen.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Forebyggelse og tidlig indsats | 03/08 2016

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats

Forebyggelse og tidlig indsats | 05/08 2016

En tidligere forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge giver både menneskeligt, fagligt og økonomisk mening. Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge.

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Forebyggelse og tidlig indsats, Psykisk sårbarhed | 24/05 2017

Kvaliteten af den tidlige indsats i PPR overfor sårbare og udsatte børn og unge skal styrkes. Der udmeldes en ansøgningspulje i efteråret 2017.

Sidst opdateret 24/04 2015