Gå til indhold
Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Forebyggelse og tidlig indsats | 03/08 2016

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Rådgivning om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel blandt 0-6-årige børn

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 17/04 2018

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel over for små børn i sundhedspleje og dagtilbud.

Screening og tidlige familierettede indsatser i barnets første 1000 dage

Alle projekter og initiativer, Ansøgningspuljer, Forebyggelse, Forebyggelse og tidlig indsats | 11/10 2019

For at sikre en god start på livet for børn i sårbare og udsatte familier afsættes midler til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets 1.000 første dage ved implementeringen af en række virksomme metoder, der skal sikre, at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får den rette og kvalificerede støtte tidligt i livet. Indsatserne skal bidrage til, at børnene opnår samme muligheder for udvikling, sundhed og trivsel som deres jævnaldrende.

Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner

Forebyggelse og tidlig indsats | 20/05 2021

En tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner giver både menneskeligt, fagligt og økonomisk mening. Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats med særligt fokus på strategisk arbejde med tidlig opsporing og reaktion, tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften samt tæt kontakt og hyppig opfølgning i indsatser.

Sidst opdateret 24/04 2015