Gå til indhold

Vil du vide mere?

Her finder du relevant litteratur om sårbare småbørnsforældre og arbejdet med denne målgruppe.

De følgende materialer og rapporter er udvalgte, og listen er derfor ikke udtømmende. 

  • ”Tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn”. Socialstyrelsen (2022) 
  • ”Tidlig indsats og social mobilitet”. Center for Børneliv (2018)
  • ”Strategisk ramme & Faglig retning – Koncept for omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner” Socialstyrelsen (2017)
  • ”Tidlig indsats for sårbare familier” Sundhedsstyrelsen (2017)
  • Villumsen Anne Marie, ”Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier”, Akademisk forlag, 2018
  • ”Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsatsfor udsatte børn og unge” Socialstyrelsen (2018)
  • Landersø, R. (2017). Den sociale arv har konsekvenser hele livet. Rockwool Fonden 
  • NIRAS (2018). Projekter for sårbare gravide udviklet for SPU-midler i 2014-2017. Tværgående evaluering. København: Sundhedsstyrelsen 
  • Socialstyrelsen (2016). Implementeringsguide. Erfaringer med implementering af Familiens Hus i Esbjerg og Høje-Taastrup. Odense: Socialstyrelsen.
Sidst opdateret 15/06 2022