Kurser i Makkerlæsning

Som led i metoden Makkerlæsning skal både makkerlæsere og makkerlæsningskonsulenter uddannes.

Oplæring og uddannelse er en vigtig del af metoden i Makkerlæsning. Kommende makkerlæsere - fx plejeforældre - uddannes på et kursus, hvor de introduceres til læsetræningsmetoderne. Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at vælge de rigtige materialer til læsningen og gennemføre læsetræningen systematisk.

Skal man være makkerlæsningskonsulent i kommunen er det nødvendigt at deltage i kurset for makkerlæsere. Kurset suppleres med et ekstramodul, der er særligt henvendt til makkerlæsningskonsulenterne.

Undervisningsmaterialer til makkerlæsere

Særligt om kurser i projektperioden
Makkerlæsning afprøves i perioden 2016-18, hvor de deltagende kommuner modtager undervisning. Både makkerlæsere og makkerlæsningskonsulenter tilbydes opfølgning i projektperioden med fokus på støtte, motivation og fastholdelse i læsetræningen.

De kommuner, der er med i projektet, skal kunne sidemandsoplære fx kommunale læsevejledere til at blive makkerlæsningskonsulenter, som bl.a. kan stå for uddannelsen af nye makkerlæsere. Målet er således, at kommunerne fremadrettet selv oplærer både makkerlæsere og makkerlæsningskonsulenter og dermed kan udbrede metoden i kommunen fx til flere klassetrin eller målgrupper.

Makkerlæsningskonsulenterne tilbydes derfor også et ekstra modul med fokus på bl.a. rekruttering og motivation.
Als Research står for kurserne i projektperioden, mens opfølgningen faciliteres i et samspil mellem Als Research og de lokale/kommunale makkerlæsningskonsulenter.

 Sidst opdateret 01/09 2016