Målgruppe

Målgruppen for Makkerlæsning er anbragte børn samt udsatte børn, der modtager forebyggende foranstaltninger efter servicelovens § 52, og som går på grundskolens 1. – 7. klassetrin.

Makkerlæsning er en dansk tilpasning af Paired Reading, og målgruppen adskiller sig lidt fra målgruppen i Paired Reading.

Makkerlæsning kan bruges med anbragte børn samt udsatte, hjemmeboende børn, der modtager forebyggende foranstaltninger efter servicelovens § 52, og som går på grundskolens 1.-7. klassetrin.

Målgruppe i afprøvningsperioden

Makkerlæsning afprøves i Danmark i 2016-18. Af evalueringstekniske årsager er der foretaget en afgrænsning af målgruppen i afprøvningsperioden. 

Målgruppen i afprøvningsfasen er begrænset til:

  • Anbragte børn i folkskolens 3. klasse eller 5. klasse
  • Udsatte børn i folkeskolens 3. eller 5. klasse (børn, der modtager støtte efter Servicelovens §52)

Anbragte børn omfatter børn anbragt i alle typer af plejefamilier, som går i almindelig folkeskole. Af evalueringsmæssige årsager omfatter målgruppen ikke børn, der går i intern skole eller børn, som går i friskole eller andre skoletilbud.

Udsatte børn omfatter børn som er hjemmeboende ved deres forældre, som modtager støtte efter servicelovens § 52, og som går i folkeskole. Målgruppen omfatter ikke børn, som går i friskole, specialskole eller andre skoletilbud.

Evalueringen kræver, at de deltagende børn kan gennemføre de nationale test, og derfor udelukkes i denne omgang også børn med betydeligt begrænsede danskkundskaber (det kan fx være børn med ordblindhed, andet sprog end dansk som førstesprog eller børn med kognitive handicap).

Selvom målgruppen for Makkerlæsning er begrænset i afprøvningsperioden, forventes metoden at have potentiale til et langt bredere udsnit af børn.

Sidst opdateret 11/11 2016