Gå til indhold

Makkerlæsning

Makkerlæsning er en lettilgængelig læsetræningsmetode, der er målrettet udsatte og anbragte børn. Metoden skal udvikle børnenes læsefærdigheder og faglige niveau.

Makkerlæsning er en struktureret og lettilgængelig skoleunderstøttende metode. Metoden er målrettet udsatte og anbragte børn og skal udvikle deres læsefærdigheder og generelle faglige niveau i folkeskolen. 

Metoden har fokus på læsetræning. Der trænes via højtlæsning, som foregår i et fællesskab mellem et barn og en læsemakker. 

Makkerlæsning er den danske version af Paired Reading. Metoden har været afprøvet i både England og Sverige med særdeles positive resultater for læsefærdighederne hos anbragte børn og unge.

Målgruppen for Makkerlæsning er anbragte børn samt udsatte hjemmeboende børn, der modtager forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §52, og som går på grundskolens 1. - 7. klassetrin. 

Erfaringer med metoden i Danmark

Indsatsen er afprøvet i Danmark som en del af satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen. Makkerlæsning blev i denne forbindelse afprøvet blandt udsatte og anbragte børn i 3. og 5. klasse over to omgange hhv. i efteråret 2016 og i efteråret 2017.

Evaluering af Makkerlæsning

Evalueringen af indsatsen er udført ved hjælp af et lodtrækningsforsøg, der indebærer, at børnene deles op i en indsatsgruppe og en sammenligningsgruppe. I evalueringen gjorde man brug af spørgeskemaer, folkeskolens nationale test og trivselsmålinger. Evalueringen af afprøvning af metoden indgår i den samlede evaluering fra 2019 af statspuljeprojektet.

Evaluering af ”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen” 

Hvad består Makkerlæsning af?

Makkerlæsningsinitiativet består af fire komponenter:

Læsning med barnet

Læsning med barnet foretages af plejeforælder, forælder eller anden voksen læsemakker. Der læses 20 minutter mindst 3 gange om ugen i 16 uger efter metodens særlige forskrifter.

Uddannelse i metoden

På én uddannelsesdag får de voksne læsemakkere instruktioner i metoden og bliver klædt på til at gennemføre læsetræningen.

Opfølgning og støtte

Læsemakkere modtager løbende støtte og sparring fra Makkerlæsningskonsulenter.

Bogvalg og læsedagbog

Der gives instruktioner og værktøjer, som kan hjælpe med bogvalg. Alle deltagende børn får en læsedagbog, hvor de kan registrere deres læsning.

Materialer til Makkerlæsning

Sidst opdateret 19/09 2019