Målgruppe

Målgruppen for Klub Penalhus er anbragte børn samt udsatte børn, der modtager forebyggende foranstaltninger efter servicelovens § 52, og som går på grundskolens 1.-7. klassetrin.

Klub Penalhus er den danske udgave af The Letterbox Club, med adskiller sig lidt fra The Letterbox Club i forhold til målgruppen.

Målgruppen for Klub Penalhus er anbragte børn i plejefamilier, adopterede børn samt tidligere anbragte børn. Derudover inkluderer målgruppen også børn anbragt på døgninstitution, socialpædagogisk opholdssteder og hjemmeboende børn, der modtager støtte efter Servicelovens § 52. Indsatsens målgruppe er desuden børn i grundskolen på 1.-7. klassetrin.

Målgruppe i afprøvningsperioden

Klub Penalhus afprøves i Danmark i 2016-2018. Af evalueringstekniske årssager er målgruppen for indsatsen indsnævret til udsatte og anbragte børn på 3.og 5. klassetrin i afprøvningsperioden.

Anbragte børn omfatter børn anbragt i alle typer af plejefamilier, som går i almindelig folkeskole. Af evalueringsmæssige årsager omfatter målgruppen ikke børn, der går i intern skole eller børn, som går i friskole eller andre skoletilbud.

Udsatte børn omfatter børn som er hjemmeboende ved deres forældre, som modtager støtte efter servicelovens § 52, og som går i folkeskole. Målgruppen omfatter ikke børn, som går i friskole, specialskole eller andre skoletilbud.

Evalueringen kræver, at de deltagende børn kan gennemføre de nationale test, og derfor udelukkes i denne omgang også børn med betydeligt begrænsede danskkundskaber (det kan fx være børn med ordblindhed, andet sprog end dansk som førstesprog eller børn med kognitive handicap).

Selvom målgruppen for Klub Penalhus er begrænset i afprøvningsperioden, forventes metoden at have potentiale til et langt bredere udsnit af børn.

Sidst opdateret 11/11 2016